Halvert flyvetid - verre skal det bli

Det er dårlig økonomi som fører til at Oslo politidistrikt ikke har råd til å bemanne helikopteret fra 1. september.

Publisert Sist oppdatert

Årsaken er at de må finansiere kjøp av helikopteret som til nå har vært leid. Nå er det uenighet mellom ledelsen ved Oslo politidistrikt og politisk ledelse i Justisdepartementet om hvor klart det var at Oslo-politiet skulle betale for helikopterkjøpet innenfor årets budsjettramme. Et helikoptertjeneste har et nasjonalt bistandsansvar.

For å bøte på økonomien har ledelsen ved Oslo politidistrikt redusert drifts­budsjettet for politihelikopteret fra 15 til 7 millioner kroner.

Det har gjort at politihelikopterets operative tilgjengelighet har sunket med nær 50 prosent i skrivende stund. (se graf) Helikopteret har ikke lenger beredskap på helgetid. I tillegg settes det på bakken fra 12. juli til 8. august og i større grad fra 1. september og ut året. Dette får Politiforum vite av ansatte ved politiets helikoptertjeneste. De ønsker ikke stå frem med navn av frykt for at det kan skade egen karriere.

Sparer og sløser

I avtalen med driftsselskapet Pegasus har politiet en avtale om et ekstra en-motors back-up helikopter som er lettere utrustet. Dette skal være en erstatning når hovedhelikopteret ikke er tilgjengelig. For 4,5 millioner kroner får politiet tilgang til 300 timers flyvning med dette helikopteret.

Kilder fra miljøet tilknyttet politihelikopteret forteller at administrasjonen ikke forlenget kontrakten om leie av back-up helikopter fra 1. september. Det gjør at de tre hundre timene det allerede er betalt for, må brukes opp før kontrakten går ut.

I begynnelsen av juni står det fremdeles igjen rundt 200 timer.

– Vi har ikke sjanse til å bruke opp alle disse timene før 1. september med de sparetiltakene som som nå fører til lavere bemanning av helikopteret, sier en sentral kilde til Politiforum.

– Det bør kanskje gå, mener en annen. Ubrukte timer representerer en pen nettogevinst rett i lomma for driftsselskapet Pegasus. I verste fall fører dette til at man på den ene siden ikke har budsjettmessig dekning for et lenge planlagt kjøp av helikopteret til 30 millioner kroner. På samme tid kan det renne bort store summer betalt for back-up helikopter som kanskje ikke bruker opp kvoten. Samtidig har erstatningshelikopteret langt flere begrensninger. Det kan ikke flys over tettbygd område på grunn av en motor, og det kan ikke flys på kveldstid på grunn av manglende lysutstyr. Og mens det er full fokus på å bruke opp kvoten på back-up helikopteret, parkeres hovedhelikopteret. Ingen bør være overrasket hvis Riksrevisjonen kommer med nye merknader etter gjennomgangen av Oslo-politiets regnskaper for 2010.

– Hvis det ender med at helikopteret settes på bakken fra 1. september, mister mannskapene trening. For å få de i lufta igjen, påløper det store utgifter til resertifisering, sier en kilde ved Politihelikopteret. Han tør ikke stå frem med navn.

Tilbakeviser kritikken

Statssekretær Terje Moland Pedersen ønsker ikke å drive noe svarteperspill rundt finansieringen av politihelikopteret.

– Fra departementet skulle vi kanskje vært tydeligere på et tidligere tidspunkt på finansieringen av det lenge planlagte helikopterkjøpet. Men samtidig har Oslo politidistrikt et sett av oppgaver innenfor tildelt budsjett, hvorav noen av oppgavene har å gjøre med et nasjonalt bistandsansvar. Helt siden 2003 har politihelikopteret vært driftet av Oslo-politiet og de har vært kjent med at helikopteret må kjøpes i år. Det står ikke noe sted i budsjettet, som har vært kjent siden 5. oktober i fjor, at det er avsatt egne midler til helikopteret. Med andre ord har det vært klart at dette skulle tas innfor rammen, sier Moland Pedersen.

Han viser til at Oslo politidistrikt har en ramme på 1.870 millioner kroner, 193 millioner kroner høyere enn året før.

– Innenfor en slik ramme er det et større handlingsrom. Den faktiske merutgiften til helikopterkjøpet er ikke større enn 18 millioner når man trekker fra inntekter for salg av leilighetene i Rådyrveien, sier Moland Pedersen.

Han synes det er underlig at politihelikopteret får redusert driftsbudsjettet med 47 prosent.

– Her må det ligge noen faglige betraktninger bak. Det er klart politimesteren må gjøre noen prioriteringer, men det ligger et nasjonalt bistandsansvar knyttet til helikopteret, sier Moland Pedersen.

Han avviser at det er behov for noen egen budsjettpost for politihelikopteret slik det var før for å skjerme denne tjenesten.

– Budsjettmodellen ligger fast for vårt vedkommende. Det er også andre nasjonale bistandsoppgaver som heller ikke har budsjettpost i Justisdepartementets tildelingsbrev, sier Moland Pedersen.

Oslo PD må ta regningen

Assisterende politidirektør Vidar Refvik opplyser at det i 2003 ble besluttet at Oslo politidistrikt skulle drifte politihelikopteret.

– Så langt vi kjenner til, har dette fungert tilfredsstillende, og det er dette vi forholder oss til, sier Refvik.

Han avviser at det kommer som en overraskelse at politihelikopteret må kjøpes ut i 2010.

– Det var klargjort i avtaledokumentene at helikopteret skulle kjøpes av politiet når avtalen ble avsluttet. I avtalen var det også klargjort at avtalen løp frem til 1.9.2010, sier Refvik.

Men hvem som skulle betale for helikopteret ble ikke klart før Politidirektoratet mottok tildelingsbrevet den 25. januar fra Justisdepartementet. Der var det klargjort at det var Oslo politidistrikt som innenfor sitt budsjett skulle betale for dette kjøpet, sier Refvik.

Med kjøpet av helikopteret overtar nå politiet et helikopter som er syv år gammelt.

Driftsutgiftene ved å drive dagens helikopter vil øke i tiden som kommer på grunn av helikopterets alder.

– Vi må derfor finne en løsning på hvordan vi skal finansiere anskaffelse av et nytt helikopter innen rimelig tid sier Refvik.

Var ukjent med finansieringen

Politimester Anstein Gjengedal avviser kontant at Oslo politidistrikt var kjent med at de skulle finansiere kjøp av politihelikopteret da budsjettet for 2010 ble lagt.

– Jeg spurte statsråden på politisjefs­møte i oktober om hvem som skulle betale for kjøpet av helikopteret, uten å få noe svar. Vi ble først i februar gjennom tildelingsbrevet fra Justisdepartementet gjort kjent med at vi skulle bekoste kjøp av helikopteret. Denne utgiften var derfor uforutsigbar for oss. Derfor har vi måttet finne måter å finansiere dette på. Jeg av­viser at vi bruker politihelikopteret som en melkeku for å finansiere ordinær drift av politidistriktet, sier Gjengedal. Han forteller at Oslo politidistrikt, som en del­finansiering av helikopterkjøpet, kan disponere midler ved salg av politiets leiligheter i Rådyrveien som de har fått av Justisdepartementet.

Han avviser påstanden om at helikopteret skal settes permanent på bakken fra 1.9.

– En eldre maskin som dette er trenger omfattende vedlikehold. Det i seg selv medfører noe lengre bakkeopphold. I tillegg skal også helikoptermannskapene ta ut ferie. Samlet gjør dette at helikopteret tidvis vil stå på bakken, sier Gjengedal.

Parkert helikopter et savn

– Vi bruker politihelikopteret nesten ukentlig. Til alt fra ettersøkninger etter savnede personer til bil og båtjakter. En redusert tilgjengelighet til politihelikopteret utgjør et savn for oss. I redningsaksjoner har vi mulighet til å bli med som kjentmenn, og få en bedre start. Den muligheten har vi ikke med forsvarets Sea King helikopter, sier Jon Sverre Thorset, leder for Operasjonssentralen i Søndre Buskerud politidistrikt.

Han presiserer at både bil og båt­jakter blir mer skånsomme når det er politi­helikopteret som gjør forfølg­ningen. De kriminelle ser ikke politiet bak seg, og i mange tilfeller er de ikke klar over at politi­helikopteret forfølger dem.

– Politihelikopteret gjør forfølgelses­situasjoner vesentlig mer trafikksikkert for både kriminelle, politi og ikke minst andre trafikkanter, påpeker Thorset. En sjekk hos Thorsets kolleger i nabodistrikt på Østlandet bekrefter det sammen. Politihelikopteret er et helt uvurderlig verktøy for å trygge befolkningen mot kriminelle aktiviteter.

Spiller hasard med folks sikkerhet

Tidligere stortingsrepresentant og saksordfører for politi­helikopteret i Justiskomiteen, Einar Holstad (Krf), er opprørt når han blir konfrontert med opplysningen om at politihelikopterets tilgjengelighet er sterkt redusert.

– Vi vet at politihelikopteret har vært med på å berge 15-20 menneskeliv. Det er rett og slett god samfunnsøkonomi i at politiet har denne tjenesten, sier Holstad.

– Jeg beklager at jeg ikke så denne situasjonen politihelikopteret nå står overfor ved at Oslo-politiet trekker penger fra helikopterbudsjettet. Det fremstår som tydelig at vi skulle forsøkt å få en organisering av denne tjenesten utenfor politiet i Oslo. Nå fungerer det ikke. Skal vi få en politihelikoptertjeneste til å fungere, er vi avhengig av at folk som sitter med ansvaret er interessert i at det skal fungere. Fra min posisjon nå ser jeg at det er masse negative holdninger som ikke bidrar til å fremme denne viktige tjenesten, sier Holstad.

–Det er åpenbart at politihelikopteret må ha en egen budsjettpost som vil hindre Oslo PD i å gjøre slikt, sier Holstad.