Hadia Tajik mener justis- og beredskapsministeren må komme på banen.
Hadia Tajik mener justis- og beredskapsministeren må komme på banen.

Hadia Tajik om situasjonen i Vest: – Uholdbart

Skeptisk til kutt i politibudsjettene.

Publisert Sist oppdatert

– Et kutt på 100-140 stillinger i politidistrikt Vest er uholdbart. Jeg frykter at situasjonen er tilsvarende i de fleste andre politidistrikt.

Hadia Tajik, leder for Justiskomiteen på Stortinget, er lite fornøyd med scenarioene politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt skisserer opp, som følge av distritkets økonomisituasjon. Blant annet frykter politimesteren å måtte kutte to prosent i budsjettet, som følge av regjeringens avbyråkratiseringsreform.

– Arbeiderpartiet har gjentatte ganger advart mot å gjennomføre flate kutt i politibudsjettene, slik Høyre og Fremskrittspartiet innførte fra de overtok i regjering. De kaller dette avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt, men det er ikke stort mer å effektivisere bort nå enn folk. Det blir det ikke særlig effektivt politiarbeid utav, sier Tajik til Politiforum.

POLITIMESTERENS FORTVILTE VARSKO: Kan måtte kutte 140 årsverk og prioritere mellom alvorlig kriminalitet

– For liten økning i budsjettet

Tajik mener politiets budsjetter har hatt en for liten vekst, i den endringstiden etaten er inne i.

– I tillegg har veksten i politibudsjettet vært forholdsvis liten, tatt i betraktning at de nå står midt i en politireform som er forventet å gi mer politikraft. Vi har i behandlingen av statsbudsjettet for 2017 foreslått å gi politiet mer penger, men har blitt stemt ned på Stortinget, sier Tajik.

Hun er også kritisk til øremerkingen i politiet.

– På toppen av det hele har Høyre og Fremskrittspartiet gjennomgående økt øremerkingene i politibudsjettet, slik at det lokale handlingsrommet nå mer eller mindre er utradert. Det er Arbeiderpartiet dypt kritiske til. Fremskrittspartiets justisminister har gjennomgående øremerket mer enn Dørum, Faremo og Storberget, og slik satt sine egne ønsker høyere enn politiets behov, er den klare meldingen fra AP-nestlederen.

Nå forventer hun at justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen følger opp.

– Justisministeren har ansvar for politietatens budsjettrammer. Jeg forventer at han følger opp. Hvis han ikke gjør det, er han medansvarlig for det omdømmetapet politietaten kan stå overfor når forventningene øker, uten at budsjettene samsvarer med det, avslutter Tajik.

LES MER OM POLITI-ØKONOMIEN