Hadia Tajik, leder av justiskomiteen på Stortinget og nestleder i Arbeiderpartiet.
Hadia Tajik, leder av justiskomiteen på Stortinget og nestleder i Arbeiderpartiet.

– Gode ansettelsesprosesser handler også om kultur

Hadia Tajik: – Justisministeren må vise lederskap. PF-leder Sigve Bolstad: – Rydd opp!

Publisert Sist oppdatert

I ettermiddag stod visepolitimester Marit Fostervold frem i Adressa.no med sin versjon av den famøse ansettelsesprosessen hun ble rammet av, og som førte til at hun trakk sin egen søknad til stillingen som sjef for Beredskapsseksjonen i Politidirektoratet.

HR-direktør Karin Aslaksen er av Adressa.no forelagt Fostervolds versjon av samtalen de hadde 5. Februar, og som dannet grunnlaget for at Fostervold oppfattet at hun ikke hadde noe annet valg enn å trekke sin søknad. Aslaksen bestrider ingen av de opplysninger som Fostervold står frem med.

LES SAKEN: Dette husker Fostervold fra samtalen med POD.

Kort oppsummert forteller Fostervold om følgende forhold fra telefonsamtalen med Aslaksen:

  • POD, ved Karin Aslaksen, er usikre på om de kan innstille Fostervold, fordi hun ikke har oppgitt referanser. Men de har heller ikke etterlyst referanser i intervjuet de gjennomførte med Fostervold tidligere.
  • Fostervold tilbyr å skaffe referanser.
  • Aslaksen oppgir at Knut Smedsrud uansett blir innstilt som nummer én til jobben.
  • Aslaksen trekker frem at Fostervold mangler erfaring fra direktoratsarbeid Fostervold svarer at hun i så fall aldri vil nå opp til jobb i direktoratet, fordi hun aldri vil få slik erfaring.
  • Aslaksen sier at Fostervold ikke kunne vite at Knut Smedsrud hadde søkt. Fostervold sier at hun ikke kan trekke sin søknad fordi Smedsrud har søkt.
  • Aslaksen sier at hun kan hilse fra assisterende politidirektør Vidar Refvik hvis Fostervold trekker søknaden.
  • Fostervold ser ingen hensikt i å la sin søknad bli stående, og trekker seg dermed sin søknad.
  • Budskapet fra Refvik er at Fostervold håndterer dette profesjonelt ved å trekke seg.
  • Aslaksen legger press på Fostervold for å forsøke å få henne til å si at Fostervold ikke kjenner seg igjen i Politiforums fremstilling av saken.
  • Fostervold nekter å etterkomme forespørselen om å trekke i tvil Politiforums versjon.

– Avhengig av gjensidig tillit

Hadia Tajik, leder for justiskomiteen på Stortinget og nestleder i Arbeiderpartiet, mener eventuell manglende tillit innad i etaten vil kunne være et problem i reformtidene politiet er inne i.

– Kan politiet leve med en toppledelse i Politidirektoratet som håndterer viktige ansettelser i politiet
på denne måten?

– Jeg har ikke grunnlag for å gå nærmere inn i denne konkrete ansettelsesprosessen, da jeg ikke kjenner alle forholdene i den, sier Hadia Tajik.

På generelt grunnlag mener hun at det er svært uheldig dersom det oppstår tvil og skapes usikkerhet rundt rekrutteringsprosesser i politiet.

– Særlig i en tid der en stor og viktig reform skal gjennomføres, og alle parter er avhengig av gjensidig tillitt og godt samarbeid, sier Tajik.

Hun viser til at Stortinget i sin behandling av politireformen har vært krystallklare på at forbedring av kultur og ledelse må gjennomsyre hele etaten og være en prioritert oppgave i gjennomføringen av i politireformen.

– Gode ansettelsesprosesser er først og fremst et lederansvar, men det handler også om kultur. Svak intern kultur kan påvirke både strategiske valg, prioriteringer, håndtering av interne varslere og være hemmende for utviklingen av nye ideer og arbeidsmåter. Derfor er det viktig at det iverksettes konkrete tiltak som legger til rette for en god organisasjonskultur, som kan slippe frem flere naturlige lederemner, sier Tajik.

– Bør justisministeren involvere seg i kritikken som nå rammer Politidirektoratet?

– Han kan naturlig nok ikke kommenteree en enkeltansettelse. Men han bør selv utøve lederskap ved å være tydelig tilstede i den viktige offentlige debatten som nå pågår om kultur, ledelse og rekrutteringsprosesser i politiet, sier Tajik.

PF-leder Sigve Bolstad er ikke fornøyd med håndteringen ennå.
PF-leder Sigve Bolstad er ikke fornøyd med håndteringen ennå.

Justisdepartementet har tidligere ikke ønsket å kommentere kritikken mot Politidirektoratet i denne saken når Politiforum har spurt.

PF-lederen: – Rydd opp!

– Det er åpenbart at det må ryddes opp. Jeg har over tid fått en rekke reaksjoner om at det er manglende tillit til POD fra grunnplanet ute hos våre medlemmer i politiet. Det overrasker meg ikke. Jeg har selv tidligere påpekt dette overfor POD. Tillit er ikke noe man vedtar, men noe man bygger opp og gjør seg fortjent til, sier PF-leder Sigve Bolstad.

Han sier at dette med den stadig lavere tilliten til endel av prosessene i Politidirektoratet har gått over tid.

– Saken rundt ansettelse av direktør for Beredskapsseksjonen i Politidirektoratet er av en slik karakter at dette intensiverer dette fokuset fra ansatte ute i politiet ytterligere. Slik som saken fremstår nå med intervjuet Marit Fostervold ga til Adressa.no i dag, er ansettelsesprosessen på ingen måte tilfredsstillende, sier Bolstad.