Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.
Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

– Glad for at statsråden lytter til medlemmene

Politiets Fellesforbunds (PF) leder Sigve Bolstad sier statsbudsjettet ved første øyekast ser positivt ut for politiet.

Publisert Sist oppdatert

I dag ble det klart at politiet får over to milliarder mer på neste års statsbudsjett enn i år. Bolstad sier budsjettet «ser positivt ut».

­– PF har jobbet mye med å få ut virkelighetsoppfatningen av den økonomiske situasjonen i etaten, som vi får fra våre tillitsvalgte. Vi vil gjerne rose statsråden for å ha lyttet til disse tilbakemeldingene, sier han til Politiforum.

– Det som er gledelig, er at statsråden åpenbart har den samme virkelighetsoppfatningen som våre tillitsvalgte, fortsetter Bolstad.

Forventer at pengene når distriktene

PF-lederen trekker spesielt fram de 300 friske millionene som justis- og beredskapsminister Anders Anundsen har lovet til politidistriktene neste år.

– Jeg er glad for at han har presisert sterkt at dette skal være friske, uavkortede midler ut til politidistriktene, som det ikke skal tas av, understreker Bolstad.

– Hvordan vil dere jobbe opp mot Politidirektoratet for å sørge for at midlene faktisk når ut til distriktene?

– Statsråden har vært så knalltydelig på at dette er friske midler til distriktene, at vi tar for gitt at det ikke blir køddet med de pengene. Men det vil fortsatt være økonomiske utfordringer i norsk politi i årene framover, og vi vil fortsette å utøve et stort press, til beste for publikkum og for å sikre at politi- og lensmannsetaten blir en attraktiv etat å jobbe i, svarer han.

Overrasket over flyktningfinansiering

Bolstad sier han også er godt fornøyd med regjeringens satsing på tiltak som PF har gått i bresjen for.

– Både fullfinansieringen av studentansettelser, penger til reformen, styrkingen av utlendingsfeltet og PST, og ikke minst de to nye politihelikoptrene, ramser han opp.

– Kom det noen overraskelser i statsbudsjettet?

– At man velger å videreføre finansieringen opp mot flyktningsituasjonen, til tross for at det er færre flyktninger nå, er positivt. Det var ingen selvfølge.

Nå, understreker PF-lederen, er det viktig at de ansatte ute i etaten, som gjennomfører politiets samfunnsoppdrag, også blir satset på gjennom personalpolitiske tiltak.

– Der ligger en av suksessfaktorene for å lykkes med reformen.