Fortsatt nei til religiøse symboler

Religiøse plagg og symboler skal ikke bæres som en del av politiuniformen, mener Politiets Fellesforbund (PF).

Publisert Sist oppdatert

Det går fram av en høringsuttalelse fra fagforeningen til utredningen «Det livssynsåpne samfunn», om en helhetlig tros- og livssynspolitikk.

PF har ved flere tidligere anledninger stadfestet sin motstand mot religiøse plagg og symboler som en del av politiuniformen, blant annet i 2009, etter at Politidirektoratet vurderte å åpne for hijab til politiuniformen.

Sist gang PF markerte motstand mot dette, var i januar i år. I høringsuttalelsen skrives det nå blant annet:

«Vår begrunnelse er av prinsipiell art. Politiet er i en særstilling blant offentlige myndigheter fordi det har adgang til å bruke fysisk makt. Denne særstillingen kan begrunne et særlig stort behov for at politiet framstår som upartisk, også i religiøs sammenheng. Politiet skal videre ha en best mulig kontakt med befolkningen - også ulike grupper med minoritetsbakgrunn. PF mener at bruk av religiøse plagg og symboler kan vanskeliggjøre en slik kontakt».

PF skriver videre at de har tatt opp temaet med sine medlemmer tidligere, og da spesifikt medlemmer med minoritetsbakgrunn og ulik religiøs trosretning.

«Politifolk med minoritetsbakgrunn er tydelige på at politiets uniform skal være nøytral med hensyn til religiøs tilknytning», understrekes det i høringsuttalelsen.