Forsvarets Bell-412 SP-helikopter.
Forsvarets Bell-412 SP-helikopter.

Forsvarets helikopterbistand: POD bekymret for responstid

Søndag kveld brukte Forsvaret 34 minutter på å svare på politiets anmodning om helikopterbistand for å kunne fly inn Beredskapstroppen fra Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Da alarmen gikk i Øvre Årdal, fikk Beredskapstroppen ordre om å bistå politiet i Sogn- og Fjordane. Operasjonssentralen ved Oslo politidistrikt sendte klokken 18.13 en forespørsel til Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø.

34 minutter senere kom svaret. Politiet kunne få bistand av Forsvarets Bell-helikopter på Rygge. Meldingen var at det ville være klart til å lette 60 minutter senere.

Tidligere justisminister Grete Faremo lanserte helikopterbistand fra Forsvaret som svaret på bedre helikopterberedskap for politiet etter 22. juli. Men tiden det går for å få denne bistanden, er for lang, mener Politidirektoratet (POD).

− Det er en bekymring for meg at det reelt sett viser seg å være vanskelig å få slike ressurser fort nok i forhold til de akutte behov politiet har, sier avdelingsdirektør Kaare Songstad i Politidirektoratets Beredskapsavdeling.

Han viser til at det ligger begrensninger i operative forhold og beslutningsveier.

− Men også de unntak Forsvaret har stilt opp, legger tydelige begrensninger på hvor tilgjengelig Forsvarets helikopter i realiteten er for politiet, sier Songstad.

Han ønsker seg et tettere samarbeid med Forsvaret, slik at politiet i samarbeid med Forsvaret kan lage konsepter som gjør det lettere for politiet å få raskere tilgang til Forsvarets helikopter. Det er mange måter å løse dette på, men det handler om å få transportkapasiteten reelt på plass så raskt som mulig.

− Vi jobber kontinuerlig med dette, sier Songstad.