Politibil og brannbil utenfor politihuset på Hamar.
Politibil og brannbil utenfor politihuset på Hamar.

Første nødsentral sammenslått

I dag ble den første samlokaliseringen av brann og politi i de nye politidistriktene gjennomført. I Innlandet politidistrikt deler nå nødmeldingssentralene 110 og 112 hus.

Publisert Sist oppdatert

Med politidirektør Odd Reidar Humlegård, politimester Johan Brekke og Cecilie Daae, direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), til stede, åpnet justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) senteret torsdag ettermiddag.

På grunn av strenge sikkerhetskrav knyttet til adgang til sentralene, fikk ikke media være tilstede under selve åpningen, men måtte vente til etterpå for å få møte statsråden og politidirektøren.

− Ønskelig å få med helse

− En slik sammenslåing gir bedre beredskap og en bedre tjeneste for befolkningen. Det er en del av nærpolitireformen å samle nødetatene, slik at de kan bygge hverandre gode. Med dette blir det mindre sektortenking, sier Amundsen til Politiforum etter åpningen.

− Hvor mye skulle du ønske at også helse ble samlokalisert med 110 og 112?

− Det må vi komme tilbake til. Jeg konstaterer at helse mener at de har for få kontaktpunkter inn mot politiet slik det er i dag. Men på sikt mener jeg det er ønskelig å samle alle nødetatene under samme ordning, sier Amundsen.

Fem nødsentraler i løpet av året

Det blir til sammen etablert fem nye slike felles nødsentraler i løpet av året, opplyser politidirektøren.

− Dette vil gi en bedre beredskap og bedre styring av ressursene. Nå viser Innlandet politidistrikt vei for de som kommer etter, sier Humlegård.

Tidligere Søndre Buskerud politidistrikt var først ute, da de samlokaliserte alle tre nødetatene i politihuset i Drammen allerede for seks år siden. Nå rulles altså ordningen ut i resten av landet også - mens den samlokaliserte sentralen i Drammen blir oppløst etter at operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt legges til Tønsberg.

Nødsentralen splitter politimiljø

Det helt nye politihuset på Hamar er for lite til å håndtere sentraliseringen av politiet som nå pågår. Utvidelsen av den nybygde operasjonssetralen til å også gi rom for brannberedskapen, har tvunget 40-50 ansatte ut av politihuset og inn i leide lokaler i Hamar sentrum.

− Hvorfor splitter du et etablert politimiljø der man ellers i landet er opptatt av å samlokalisere ressursene, politimester Brekke?

− Vi fikk føringer fra Politidirektoratet om at det ikke skulle bygges nytt. Jeg skulle gjerne samlet alle i ett bygg, men det var ikke økonomisk mulig. Vi sparer penger på å leie lokaler ute på byen, og ta inn sentralen her i politihuset på Hamar, sier Brekke.

Han har tidligere erfaring med nødsentralen i Drammen der alle nødetatene inkludert helse i en rekke år har vært samlokalisert.

− Jeg har god erfaring med det som er gjort i Drammen. Nå ser jeg frem til å få det samme her, sier Brekke.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård, politimester Johan Brekke og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).
Politidirektør Odd Reidar Humlegård, politimester Johan Brekke og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).
Powered by Labrador CMS