Fra Ski i Follo ledes Øst politidistrikt. Herfra er det også foreslått lokal struktur for distriktet.
Fra Ski i Follo ledes Øst politidistrikt. Herfra er det også foreslått lokal struktur for distriktet.

Forslag i Øst politidistrikt: Fra 22 til 8 tjenestesteder

I Øst politidistrikt vil lensmannskontorer forsvinne. Men forslaget er et minimum og det kan bli flere enn åtte.

Publisert Sist oppdatert

I Øst politidistrikt, landets tredje mest befolkede distrikt med tett oppunder 700.000 innbyggere, kan få åtte politibygg i framtida. Det fremkommer av forslaget som arbeidsgruppen for lokal struktur i distriktet har kommet fram til.

De åtte politibyggene i det som tidligere var Østfold, Follo og Romerike politidistrikter, er foreslått å ligge her:

  • Ullensaker (Jessheim)
  • Lillestrøm
  • Ski
  • Indre Østfold (Askim)
  • Halden
  • Sarpsborg
  • Fredrikstad
  • Moss

Det betyr i så fall en reduksjon fra 22 politistasjoner og lensmannskontorer, til åtte tjenestesteder i dag. Etter det Politiforum erfarer, er det imidlertid også en mulighet for å beholde et tjenestested på Indre Romerike, samt på Gardermoen.

Det kan også komme andre endringer i forslaget, som altså ikke er endelig.

Når seks stasjoner på 20 minutter

Forslaget og struktur skal framover drøftes lokalt, før det sendes ut til kommunene for høring 15. oktober. Politimesteren fatter deretter sin beslutning, før det sendes over til Politidirektoratet.

Geir Johan Solem, som leder arbeidsgruppa for lokal struktur, sier ting kan endre seg raskt den kommende tida, og påpeker at åtte tjenestesteder er et minimum.

– Vi har sett på styrker, svakheter og mulighetene ved dagens struktur, og vi har fokus på å kunne levere en bedre tjeneste framover. I dag ser vi at vi ved å kjøre på E6 mot Gardermoen kan nå seks tjenestesteder innen 20 minutters kjøring. Vi er overbevist over at å endre på det, så kan vi få til en bedre tjeneste, sier Solem.

For å ivareta lokal tilknytning drøftes ulike tiltak. Et forslag er, slik Politiforum forstår det, å ivareta forebygging ved en utvidet versjon av politikontakter ute i kommunene.

Vil ha erstatning for lensmannskontorer

Svein Erik Bjørndal er tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund på Romerike og sitter i arbeidsgruppa som har kommet fram til forslaget. Han er klar på at nedlagte lensmannskontorer må veies opp av med virkemidler.

– PF Øst mener at veien å gå er å fornye og forbedre et lokalt forankret politi, med fokus på det forebyggende. Det kan være 4-6 dedikerte politifolk ute i en kommune av en viss størrelse som har ansvar den lokale formelle og uformelle kontakten med sitt publikum. De kan for eksempel ha tilholdssted i et kommunehus, men jobbe ute derfra. Vi har snakket med flere ordførere i både Østfold og Akershus. Både de som har lensmannskontor i dag og som ikke har det, synes dette kan være en spennende og mulig løsning, for de er veldig engstelige for det samme for oss.

Og engstelsen dreier seg om politiets kontakt med lokalsamfunnet. Øst opplever stor befolkningsvekst i tillegg til dagens 700.000 innbyggere, og har nærhet til grensene i alle de de tre tidligere distriktene.

– I PF Øst har vi vært tydelige på at vi må ha et lokalt forankra politi, det er samme bestilling som fra de folkevalgte. Vi er redd for å miste den uformelle relasjonen mellom politiet og andre lokale aktører, der hvor man finner gode løsninger for sårbare personer ute i kommunene. Før vi kan anbefale noen å legge ned noen lensmannskontorer, må vi være trygge på at vi får en god erstatning, spesielt med tanke på forebygging, sier Bjørndal.