Fornøyd - men langt fra i mål

Samarbeidet mellom Unio, YS og LO har resultert i en sterkprofil som gir utslag i årets mellomoppgjør.

Publisert Sist oppdatert

Godt samarbeid. Samarbeidet mellom Unio (Arne Johannessen og LO (Morten Øie) har fungert bra.

Et generelt tillegg, et lokalttillegg og ett lønnstrinn til alle på lønnsrammer er resultatet. Men politiethar fortsatt en lang lønnsvei å gå.
- Vi er fornøyd med mellomoppgjøret, men vi er ikke fornøydemed generelle lønnsnivået i politiet. Derfor må vi innrømme at vi fortatt haren lang vei å gå når det gjelder å få høyere lønn for våre medlemmer, sierforbundsleder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen.

Akademikerne på sidelinja

Politiforum var til stede natt til 1. mai menslønnsforhandlingene pågikk. Det var tydelig å se at de tre forhandlings­ledernefra LO (Morten Øie), Unio (Arne Johannessen) og YS (Pål N. Arnesen) hadde ettett og nært samarbeid. Forhandlingslederen for Akademikerne Stat, Curt A. Lierble nærmest satt på sidelinjen og det var åpenbart at han ikke var med i det«gode forhandlingsselskap». Mens trioen Øie, Johannessen og Arnesen kom samletog fornøyde ut av forhandlingsmøtene, kom Lier alene og ikke akkurat smilende.Han var tydelig opprørt over resultatet. Johannessen ønsker å flagge nettoppprofilen som Unio, Lo og YS har fått frem og at det gode samarbeidet har førttil et mellomoppgjør som er bedre enn det arbeiderne i industrien fikk.

Statens siste tilbud hadde en øko­nomisk ramme på i overkant4,8 prosent, og har en profil som gir kvinner større tillegg enn menn ogtreffer samtidig Unios medlemmer på en god måte. Akkurat det er Johannessengodt fornøyd med.

Viktig seier

Profilen som Unio, Lo og YS har fremforhandlet, betyr at detfor første gang siden 2001 i et mellomoppgjør vil bli satt av en pott tillokale forhandlinger. Ifølge Johannessen er det viktig å sende et signal tilmedlemmene om at de ikke bare skal ha forhåpninger om lokale forhandlingerannethvert år.

- Vi har vært veldig tydelige på at vi ønsker å få en lokalpott også de årene det er mellomoppgjør. 65 prosent av PFs medlemmer er pålønnsramme. Nettopp derfor er årets oppgjør en viktig seier. Også for desivile, påpeker Johannessen.

I 2007 blir A-lønnstabellen justert med både et kronetilleggunder lønnstrinn 43 som sikrer minimum kr 4 300 i generelt tillegg, og etprosentvist tillegg på 1,35 prosent mellom lønnstrinn 43 og lønnstrinn77. Fra lønnstrinn 78 og videre er tabellen justert med et kronetillegg påkroner 8200.

I praksis betyr dette at alle arbeidstakere som er pålønnsrammer gis ett lønnstrinn fra 1. juli, og alle lønnsrammer justerestilsvarende. Dette tiltaket slår spesielt positivt ut for kvinner, fordi defleste kvinnene er i stillinger på lønnsrammer.