Foreslår å utvide arbeidstiden

Arne Johannessen har funnet sitt trumfkort.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Aftenpostenforeslår Politiets Fellesforbund at landets 9000 politifolk jobber to og enhalv time ekstra hver uke.

På den måten skal det frigjøres politikraft tilsvarende 500nye stillinger. Tilbudet er forbundsleder Arne Johannessenstrumfkort i en foreslått tiltakspakke for å løse politikonflikten. Hvis justisdepartementetmed Knut Storberget i spissen godtar en slik avtale, kan forslaget settes ut ilive straks det er på plass.

- Det vil bety et historisk løft for folks trygghet om vi vinnerfrem. Dette er en gavepakke til politikerne. Alternativet er en katastrofe forPoliti-Norge hvis det ikke blir noen løsning, sier Johannessen til Aftenposten.

- Nå svikter det i forebyggende politiarbeid, spaning ogetterforskning hele uken. Produksjonen av nye straffesaker svikter kraftig ipolitidistriktene, sier Arne Johannessen som har klarert forslaget med sittforbundsstyre.

Tiltakspakken Politiets Fellesforbund har spilt inn tiljustisminister Knut Storberget, har en årlig kostnadsramme på totalt 650-700millioner. Inkludert i pakken er:

* Risikotillegg forpolitifolk i aktiv, utegående polititjeneste.

* 200 nye sivilestillinger i politiet, hvorav halvparten i Oslo.

* Seniortiltak for åfå flere til å stå lenger i jobb.