Politihøgskolen i Oslo er PHS mest populære studiested.
Politihøgskolen i Oslo er PHS mest populære studiested.

Foreslår å kutte minst 170 studieplasser ved Politihøgskolen

Årets opptak på 720 nye studenter, blir det siste ved PHS.

Publisert Sist oppdatert

Politiforum kunne tidligere i høst fortelle at Politihøgskolen (PHS) forbereder seg på å måtte kutte antall studieplasser, som følge av at politiet når to politifolk per tusen innbygger.

Nå har Politidirektoratet (POD) sendt sin anbefaling til Justis- og beredskapsdepartementet. Der foreslår de å redusere fra 720 til mellom 500 og 550 studieplasser, skriver POD i en pressemelding.

Bakgrunnen for tallet er at et slikt antall studenter etter prognosene vil være nok til å opprettholde politidekningen på to politifolk per tusen innbyggere også etter 2020.

POD anbefaler at man utreder Politihøgskolens innretning og ambisjoner framover. Men inntil det er gjort, ønsker PHS at to per tusen-målet skal være retningsgivende for studentopptaket. Tillitsvalgte ved PHS har tidligere vært kritiske til å basere stuenttallet på bakgrunn av dette målet.

I løpet av våren vil POD og PHS se på hva som må gjøres ved PHS foran et 2018-opptak med færre studenter. Om det vil kunne få konsekvenser for antall studiesteder eller ansatte, er foreløpig uklart.

Fungerende rektor ved PHS, Tor Tanke Holm, sier til PHS.no at det er viktig at det utdannes et reelt overskudd av politifolk også i årene som kommer. Derfor er de klare for å utdanne flere enn det Politidirektoratet har foreslått, dersom det blir fasiten til slutt.

– Målene for bemanningsøkning av antall politifaglig ansatte frem mot 2020 ser ut til å nås. Det er naturlig at det nå tas en vurdering på fremtidige studenttall i opptak til bachelorutdanningen. Politihøgskolen er klar til å videreføre dagens nivå, som er ett av alternativene, vi er rigget for det. Skal det bli færre studenter på grunnutdanningen er det vårt syn at det må utdannes et reelt overskudd opp mot avgang også i årene fremover, slik at politiet kan møte fremtidige behov som vi kanskje i dag ikke kjenner helt. Så må det være forutsigbart og stabilt, dette trenger vi for å ivareta fagmiljøer og studiesteder, sier Holm til PHS.no

Powered by Labrador CMS