Nyutdannede poiltifolk under uteksaminering i Stavern i fjor sommer.
Nyutdannede poiltifolk under uteksaminering i Stavern i fjor sommer.

Foreløpig ingen svar på jobbgarantien

1. juni skulle hele 2016-kullet være i jobb. Men det er ennå ingen som vet om de faktisk er det.

Publisert Sist oppdatert

Etter at kun 345 av 669 fjorårets uteksaminerte PHS-studenter fikk jobb innen nyttår, lovte Justis- og bredskapsdepartementet bedring. Studentene skulle i jobb før sommeren.

Da Politidirektoratet mottok føringene for sitt budsjett i februar, fulgte det med et pålegg om å «utarbeide en forpliktende plan slik at alle de som gikk ut av Politihøgskolen i 2016 som fortsatt står uten jobb i etaten er tilsatt i etaten innen 1.6.2017».

I dag er det 2. juni. Men ingen vet om oppdraget er utført.

– Vi forventer nye tall først i midten av juli, svarer Politidirektoratets pressevakt til Politiforum.

Distriktene ansetter og rapporterer

Politidirektoratet får sine tall fra politidistriktene, og setter det deretter sammen til en samlet jobbstatstikk.

I disponeringsskrivet fra Politidirektoratet til politidistriktene, der distriktene får vite hvordan de skal disponere pengene sine, kan det imidlertid virke som om POD har lettet noe på kravet fra departementet. I disponeringsskrivet heter det nemlig at «Manglende politistillinger i henhold til kravet per 1. Januar 2017 skal være ansatt innen utgangen (journalistens utheving) av juni 2017(...)».

Dermed kan det se ut som om POD opererer med 1. juli som sin frist for 2016-ansettelsene.

Flere fikk jobb 1. kvartal

Flere av studentene som ikke hadde jobb i høst, fortalte til Politiforum i februar at de hadde fått jobb. Men det gjaldt ikke alle.

Politidirektoratets ferskeste tall er fra begynnelsen av april i år og viste bedring. 480 av 671 (to nye studenter fra 2016-kullet hadde bestått siden nyttår) – 71,5 prosent – var i jobb i politiet etter første kvartal i 2017, ifølge POD. 157 av dem hadde fast jobb.

For å nå målet om å få alle i jobb, innbærer det at politidistriktene måtte sette opp tempoet i løpet av vårmånedene.

LES OGSÅ: På dette lensmannskontoret ansetets de nyutdannede.