Fløystad i e-post: – Gå gjennom saken så snart som mulig

To måneder før gjenopptakelsen av Monika-saken ba Gunnar Fløystad, som sjef for retts- og påtaleenheten, en gruppe gå gjennom varslerens anmerkninger. Men pålegget ble ikke fulgt opp slik Fløystad ba om.

Publisert Sist oppdatert

Det var først da Monika-saken sprakk i media 14. mai i fjor og bistandsadvokaten til Monikas mor begjærte gjenopptakelse, at saken ble gjenopptatt av Hordaland politidistrikt.

Men i boken til varsler Robin Schaefer skriver Schaefer at det 17. mars, to måneder før saken ble gjenopptatt, ble sendt en ut en e-post der visepolitimester Gunnar Fløystad, som da var leder for retts- og påtaleenheten i Hordaland, ba en gruppe om å gjennomgå saken.

Politiforum har fått tilgang til e-posten og kan avsløre at gruppen aldri møttes for å se på saken, slik Fløystad ba om.

I e-posten får de ansvarlige for de ulike delene av etterforskningen klar beskjed om å nøye gjennomgå punktene varsleren Robin Schaefer hadde påpekt. De fikk mulighet til å gå gjennom saken selv, noe som kunne ført til at de kunne gjenopptatt saken på egenhånd på et tidligere tidspunkt.

«Så snart som mulig»

E-posten fra Fløystad ble sendt til fire personer som hadde ansvar for deler av etterforskningen i Monika-saken.

«Slik det ligger an nå, er det etter mitt skjønn likevel nødvendig at de som hadde, og fortsatt har, ansvaret for saken og kjenner denne, gjennomgår den med sikte på å vurdere innholdet i de anførsler som fremmes. Jeg ber i første omgang at dere som har ansvaret innen deres ansvarsområder (påtale, kteknisk, Sotra) gjennomgår anførslene punkt for punkt og ser om det er noe vi kan og bør gå videre med eller ikke», skriver Fløystad.

Les hele e-posten nederst i saken.

Videre skriver han at han ønsker at de fire tar en gjennomgang av saken med ham og at det berammes et møte. Han skriver at han antar det er greiest at påtaleansvarlig Sidsel Isachsen og politiførstebetjent Thomas Sørensen på Sotra avtaler og koordinerer gjennomgangen og finner tidspunkt for møtet.

«Det er slik jeg ser det greit å få dette unnagjort så snart som mulig», skriver Fløystad i e-posten.

E-posten ble også sendt som kopi til lensmann Odd Dale og toppledelsen i distriktet, ved politimester Geir Gudmundsen, stasjonssjef Olav Valland og visepolitimester John Reidar Nilsen.

Kan ikke huske at det ble noe møte

Schaefer er i boken skeptisk til gruppen og skriver at den sannsynligvis aldri eksisterte. Politiforum vet nå at to av mottakerne ikke har deltatt på noe møte der de gjennomgikk saken og punktene fra Schaefer. Møtet mellom Fløystad og de fire mottakerne ble aldri gjennomført, tross at Fløystad ba om det.

Thomas Sørensen ønsker ikke å uttale seg om saken utad. Sidsel Isachsen sier via kommunikasjonsenheten i Hordaland politidistrikt at hun er forhindret fra å besvare spørsmålene nå, på grunn av den pågående etterforskningen i Spesialenheten og varslersaken.

Det samme gjør visepolitimester Gunnar Fløystad på spørsmål om han som leder senere tok affære for å følge opp at beskjeden han ga ble iverksatt. Men i et tidligere intervju med Politiforum har Fløystad selv uttalt at han ba de ansvarlige gå gjennom saken.

mail1_sladdet.jpg
mail1_sladdet.jpg

– Jeg gav beskjed om at det var de som hadde ansvar for at saken som måtte følge denne opp. Videre at de måtte vurdere anførslene punkt for punkt for å vurdere om det er noe en burde gå videre med eller ikke, sa Fløystad.

Her er e-posten: