Politistudenter med vitnemål under PHS-avslutningen i Oslo 2014.
Politistudenter med vitnemål under PHS-avslutningen i Oslo 2014.

Flest politistillinger til Sør-Vest

Sør-Vest politidistrikt får tildelt 42 nye politiårsverk i 2017.

Publisert Sist oppdatert

Det går fram av Politidirektoratets (POD) disponeringsskriv til politi- og lensmannsetaten.

Nest flest politiårsverk er det Innlandet politidistrikt som får. De får 41 årsverk - langt mer enn i de 27 årsverkene som ble tildelt i fjor.¨

Nederst på lista finner vi Oslo politidistrikt, som får tildelt skarve 15 av de 350 nye politiårsverkene i 2017. Det er en markant nedgang fra de 87 årsverkene distriktet fikk tildelt i fjor.

Årsaken til endringen, er at gjennomføringen av politireformen krever en særskilt omfordeling av politiårsverk til enkelte politidistrikter.

Her er hele oversikten:

Oslo: 15 stillinger (87 i fjor)
Øst: 33 (23)
Innlandet: 41 (27)
Sør-Øst: 20 (16)
Agder: 22 (20)
Sør-Vest: 42 (33)
Vest: 19 (37)
Møre og Romsdal: 30 (17)
Trøndelag: 34 (28)
Nordland: 19 (16)
Troms: 29 (20)
Finnmark: 30 (11)

I tillegg får Kripos 6 årsverk og Økokrim 10 årsverk.

«Nye politistillinger skal primært utlyses som politibetjent 1 rettet mot nyutdannede, men det er anledning til å lyse ut stillingene i andre politistillinger (08.305) dersom særlige grunner tilsier dette. Disse nye stillingene skal ansettes andre halvår 2017», skriver POD i tildelingsbrevet.

Så gjenstår det å se om politidistriktene har råd til å foreta ansettelsene.