Syriske pass selges rundt omkring i verden. Nasjonalt ID-senter har vært i Syria for å skaffe informasjon om de syriske ID-papirene.
Syriske pass selges rundt omkring i verden. Nasjonalt ID-senter har vært i Syria for å skaffe informasjon om de syriske ID-papirene.

Flere får tilgang til politiets ID-ekspertise

Flere innvandrere krever mer av ID-forvaltningen. Nå åpner ID-ekspertene i politiet dørene for flere offentlige etater.

Publisert Sist oppdatert

Som følge av at mange mennesker har flyktet fra Syria, er syriske ID-dokumenter til salgs rundt omkring i verden. Pass, førerkort og andre ID-dokumenter kan være forfalsket, eller tilhøre noen andre enn vedkommende som bruker ID-dokumentet.

Britiske DailyMail forteller om hvordan de kjøpte syriske ID-dokumenter som hadde tilhørt en person som ble drept i krigen for 2000 dollar.

Den økte innvandringen øker også presset på kontroll av ID i Norge. Denne uken åpnet derfor Nasjonal ID-senter sin base, med detaljert informasjon som kan brukes til å avklare om identitetspapirer er ekte eller falske, for flere offentlige etater og organer.

Nå får blant annet Vegvesen, Toll, skattemyndigheter og NOKUT tilgang til ID-ekspertisen til Nasjonalt ID-senter.

– Vi ser at syriske pass er populære og at det selges syriske pass. Vi var i Syria i september, i tillegg til Afghanistan og Libanon, for å hente fersk informasjon om ID-dokumentene derfra og hvordan man kan avklare identiteten til personer fra disse landene. Dette vil vi gjøre tilgjengelig i ID-basen vår, forteller Wenche Bjørngaard, kommunikasjonssjef i Nasjonalt ID-senter.

Wenche Bjørngaard, Nasjonalt ID-senter.
Wenche Bjørngaard, Nasjonalt ID-senter.

Enkle verktøy for kontroll

Det er den økte innvandringen fra Syria som gjør at Nasjonalt ID-senter nå har informert samarbeidspartnere i de offentlige etatene om muligheten til å bruke deres ID-base.

– Vi har planlagt å åpne ID-basen for flere enn politiet en stund, men vi tar grep og gjør det nå, fordi vi ser at det er et behov for det med dagens flyktningsituasjon. Med ID-basen får de enkle verktøy på nett, og vi kan også bistå med ekthetsvurderinger, opplyser Bjørngaard.

Fra før har politiet og utlendingsforvaltningen hatt tilgang til ID-basen. Gjennom ID-basen kan brukerne slå opp detaljert informasjon om hvordan ID-dokumenter fra ulike land ser ut og lese informasjon om ulike land som kan brukes ved kontroll av ID.

– I situasjonen Norge er i nå, er fersk ID-informasjon veldig aktuelt for førstelinjen. ID-basen gir svar på hvordan et ekte dokument ser ut og hvordan man med enkle grep kan avsløre om det er forfalskninger. Vi som jobber med ID-avklaringer er opptatt av å hjelpe de som trenger det, slik at de får de rettighetene de har krav på. Samtidig vil vi bidra til å stanse de med kriminelle hensikter, sier Bjørngaard.

Forventer flere ID-saker

Stig Arne Skjerven, NOKUT
Stig Arne Skjerven, NOKUT

Falsk ID kan benyttes i innpass i store deler av offentlig sektor. Norsk organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) godkjenner utdanningen til personer som kommer fra utlandet til Norge.

I år har NOKUT hatt en søknadsvekst på 20 prosent og de forventer rundt 8000 søknader. Neste år forventer NOKUT, som følge av stor flyktninginnvandring, en ytterligere økning på 25 prosent – til over 10.000 søknader om godkjent utdanning.

– Syria-situasjonen er først og fremst grunnen. Nyankomne syriske innvandrere har høyere utdanningsnivå enn andre flyktninggrupper, og OECD indikerer at gruppen som helhet har høyere utdanningsnivå enn de som for eksempel kom fra Balkan på 90-tallet, forteller Stig Arne Skjerven, direktør for utenlandsk utdanning i NOKUT.

For å få godkjent utdanning må man ha både utdanningsdokument og ID-dokumenter.

– Vårt godkjenningsdokument vil også brukes i andre sammenhenger, og da er det viktig at opplysningene som det er knyttet opp til, deriblant ID-dokumentene, er så presise som mulig.

NOKUT er et av de offentlige organene som nå får tilgang til ID-basen til Nasjonalt ID-senter, som kan brukes når de skal undersøke om søkerne deres benytter ekte identidet.

– Vi er glad for at vi og andre relevante aktører nå får tilgang. Vi vil benytte oss av ID-basen og det er et potensielt redskap for å gjøre arbeidet enda tryggere, sier Skjerven.

Bra, synes Bjørngaard i Nasjonalt ID-senter.

– For å ha kontroll på identiteten til mennesker som kommer til Norge, bør offentlige etater følge med nå.