Politibetjent Knut Gjærde i Haugesund (til venstre) lagde en etterforskningsapp til mobiltelefonen. Politistudent Line Løkken (til høyre) har hatt stor glede av den.
Politibetjent Knut Gjærde i Haugesund (til venstre) lagde en etterforskningsapp til mobiltelefonen. Politistudent Line Løkken (til høyre) har hatt stor glede av den.

Fikset hjelp til etterforskning på mobilen

Vekta av håndbøker om straksetterforskning ble for tung i lomma, syntes politibetjent Knut Gjærde i Haugesund. Så lagde han en app til mobiltelefonen.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg startet med å lage en applikasjon til meg selv, som et slags hurtigoppslag når jeg var ute i felten, forteller Gjærde (til venstre på bildet) til Politiforum.

Han syntes det ble for mye å drasse på, da han fikk den åttende håndboka med informasjon til hjelp ved straksetterforskning.

- Jeg fant ut at en mobilapp var mer hensiktsmessig, når jeg søke opp informasjonen jeg trengte i hektiske situasjoner, sier han.

Politibetjenten fra Haugesund har tidligere studert informatikk, og har programmert applikasjonen selv.

- Så fikk jeg spørsmål fra flere av kollegaene mine om de kunne få tilgang til appen, og da tenkte jeg at dette var noe som flere kunne ha bruk for, sier han.

Flere bruksområder

Applikasjonen kan brukes på flere områder og er oppdelt i flere moduler (se faktaboks).

- Den har blant annet en avhørsmodul, en slags sjekkliste som kan brukes til å ta avhør på stedet i «i kampens hete», som er organisert slik at man raskt kan spørre etter mer informasjon når det trengs, forteller Gjærde.

- Alt dette er informasjon som du for så vidt kan slå opp i KODE og lovverk, men det har du ikke tid til å gjøre når det brenner rundt ørene på deg.

- Har du eksempler på når du har fått bruk for appen til dette?

- Jeg har blant annet brukt den til å ta lydavhør på stedet, av et vitne i en ranssak. Ved å bruke appen kunne jeg raskt få oversikt over de mest sentrale momentene og ta et avhør med korrekte formalia.

Han forteller at vitnet ble avhørt av en etterforsker på politistasjonen et par timer senere. Allerede da hadde vedkommende glemt mange detaljer som kom fram i avhøret Gjærde hadde gjort på stedet.

- Det vil si, ikke bare var alle formalia i avhøret korrekt, men hun hadde også forklart seg om detaljer som hadde uteblitt dersom hun bare hadde forklart seg for etterforsker på politistasjonen i etterkant, sier han.

I tillegg til avhørsmodulen har mobilapplikasjonen en tiltaksmodul, som fungerer som et sammendrag av momentlister, instrukser og rutiner.

Den har også en ressursmodul, med tilgang til nyttige verktøy som tilhengerkalkulator og mulighet for å sjekke opp ulike registre, som lister over utenlandske personer og kjøretøy, samt Falkens sykkelregister.

Til slutt har den en nyhetsmodul som viser politidistriktets meldinger på Twitter.

- Denne er modulen er i fremtidige versjoner tenkt brukt til å formidle nye rutiner, instrukser, lover og så videre, slik at jeg slipper å bla gjennom alt innholdet for hver gang det blir oppdatert, sier Gjærde.

Gode tilbakemeldinger

Gjærde har selv brukt applikasjonen i to år, og i løpet av de siste månedene er den testet ut av flere.

- Jeg har fått hjelp av flere personer i politidistriktet til å teste den ut, og etter mange positive tilbakemeldinger er nå versjon 1.0 klar, forteller han Politiforum.

- Hva sier folk i tilbakemeldingene du har fått?

- Tilbakemeldingene går på at de raskt kan slå opp ting de lurer på, på stedet, istedenfor å måtte logge seg på en PC og slå opp i KODE eller lovdata.

Han forklarer at man som generalist i politiet av og til møter problemstillinger hvor det kan være hendig å raskt kunne slå opp spørsmål man lurer på.

- Fordelen med at appen er elektronisk, er at den kan oppdateres ofte - gratis. Dette i motsetning til veiledningene i papirformat som må trykkes opp og utgis på nytt ved for eksempel en forandring i en forskrift.

Til god hjelp

Applikasjonen en er tenkt som et supplement til KODE, og skal tilby informasjon som det er viktig å få rask tilgang til i en tidskritisk situasjon.

- Men jeg opplever nå at det er både raskere og enklere å bruke appen når jeg tar avhør også inne på stasjonen. Jeg slipper å bruke tid på å lage de samme momentlistene for hver gang, sier Gjærde.

På denne måten er det heller ikke alltid nødvendig med like mye forarbeid, forklarer politibetjenten.

- Jeg får også tatt kvalitetsmessig bedre avhør ute på stedet.

Gjærde er også studentveileder og kan fortelle at studenten han nå veileder har støttet seg til applikasjonen, når hun har tatt avhør på stedet.

- Dette er for eksempel nyttig i en trafikkulykke, hvis jeg ikke har anledning til å stå over skulderen og se på alt hun foretar seg. Hun kan derfor tidlig jobbe mer selvstendig, og ta gode avhør på stedet.

Applikasjonen kan brukes hvor som helst og er ikke avhengig av mobildekning.

Foreløpig er første versjon er tilgjengelig på iPhone, men den vil etter hvert bli konvertert til Android og vil da være tilgjengelig på HTC-telefoner og alle andre som bruker dette operativsystemet.

Stasjonssjefen fornøyd

Også politistasjonssjef i Haugesund, Jørn Schjelderup er fornøyd med arbeidet Gjærde har gjort.

- Vi er langt fremme på bruk av IKT operativt i Haugesund. Nå har vi denne appen i tillegg, som enda et godt bidrag, sier han til Politiforum.

Fra før har alle biler som brukes operativt i Haugesund PC-er til bruk for straksetterforskning, og hver innsatsleder har sin egen iPad. I tillegg har samtlige operative mannskaper også egne MP3-spillere for lydopptak på stedet.

- Målet vårt er å at vi skal gjøre mest mulig at etterforskningen på stedet. Nå kan vi til og med skrive rapporter på stedet, sier Schjelderup.

Politistasjonssjefen sier han setter stor pris på innovative medarbeidere som Gjærde, som ser muligheten til å utvikle potensialet med straksetterforskning videre, og kommer med idéer som applikasjonen han nå har laget.

- Dette er veldig flott, og Gjærde skal vi ta godt vare på, sier han.

- Hvorfor satser dere så mye på dette i Haugesund?

- Straksetterforskning er viktigere enn noen gang. Det er effektivt og gir gode resultater, mener Schjelderup.

Tilgjengelig for kolleger

Knut Gjærde deler gjerne appen med gode kolleger. Han ser for seg at han kan sende filen med appen til politidistriktets IKT-avdeling, slik at den lokale IKT-avdelingen har kontroll med at appen kun deles med politifolk.

- Jeg ønsker ikke at innholdet her skal bli spredd til uvedkommende. Men ta gjerne kontakt, så skal vi få til en ordning, sier Gjærde til Politiforum