Steinar Vee Henriksen mottar prisen av PHS-rektor Håkon Skulstad.
Steinar Vee Henriksen mottar prisen av PHS-rektor Håkon Skulstad.

Fikk pris for skytesimulator

Praksisansvarlig Steinar Vee Henriksen fikk Politihøgskolens (PHS) pris for utdanningskvalitet.

Publisert Sist oppdatert

Under Forskningskonferansen ble PHS’ pris for utdanningskvalitet delt ut til praksisansvarlig og tidligere studieleder i Stavern, Steinar Vee Henriksen.

Prisen tildeles personer som har gjort en markert innsats for å utvikle utdanningskvaliteten i studiene ved PHS. Den skal være en anerkjennelse til personer som har lykkes i å legge forholdene særlig godt til rette for studentenes læring gjennom bevisst faglig og pedagogisk innsats, heter det i statuttene.

Høy kvalitet

Politihøgskolens rektor Håkon Skulstad delte ut prisen under den årlige forskningskonferansen i begynnelsen av juni.

– En enstemmig jury har valgt å gi prisen til en som har drevet innovasjon av høy faglig kvalitet. Ved bruk av sin erfaring som polititjenestemann og sin teoretiske og pedagogiske kompetanse har vinneren initiert og utviklet et undervisningsopplegg for å trene studenter på beslutningstaking i vanskelige operative situasjoner, sa Skulstad under prisutdelingen.

I Henriksens skytesimulator er det laget 30 filmsekvenser basert på en rekke reelle hendelser. Samtidig følger beslutninger tatt av Spesialenheten for politisaker eller domstolene med i opplegget.

Skytesimulatoren på Politihøgskolen er realistisk.
Skytesimulatoren på Politihøgskolen er realistisk.

– Studentevalueringer viser at studentene opplever de nye filmene og undervisningsopplegget som svært relevant og tilpasset politiets hverdag, sa Skulstad.

Han viste til at juryen mener at Henriksen har gjort en markant innsats for å heve utdanningskvaliteten i bachelorutdanningen, og har lagt forholdene særlig godt til rette for at studentene skal lære seg å ta de rette beslutningene i pressede operative situasjoner.

Positiv Busch

I et tidligere intervju i Politiforum har prisvinneren uttalt at PHS med dette opplegget legger grunnlag for å utdanne generalister som er så handlekraftige at de skal kunne håndtere væpnede oppdrag.

– Dette gir oss mulighet til å øve mye mer realistisk tilpasset våpeninstruksen, sa Henriksen.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har i Politiforum tidligere kommentert skytesimulatoren slik:

– Dette gir kommende politifolk trygghet og kunnskap inn i de skarpe situasjonene de forventes å håndtere. Med en slik type opplæring, mener jeg de blir bedre i stand til å løse sine vanskelige oppgaver.