Grete Faremo på PFs landsmøte i Molde i 2012.
Grete Faremo på PFs landsmøte i Molde i 2012.

Faremo etablerer politistudie

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo varslet på PFs landsmøte at hun nå vil igangsette en lenge etterspurt, større faglig analyse av politiet.

Publisert Sist oppdatert

- Faktum er at det er svært mange år siden jeg så at en politistudie kunne være fruktbart for denne etaten. Vi trenger en tyngre, faglig analyse, sa Faremo, og fikk applaus fra landsmøtedelegatene.

- Når jeg drar i gang denne politianalysen, så er det også for å lære av andre, fortsatte hun.

Justis- og beredskapsministeren nedsetter nå en gruppe som skal igangsette arbeidet med politistudien, som er et gammelt krav fra Politiets Fellesforbund (PF).

- De vil få en stram tidsramme, og jeg ønsker en rapport allerede i juni neste år, for å ta det inn i budsjettarbeidet for 2014, sa Faremo.

Slik ønsker hun å legge en langsiktig plan for utviklingsarbeidet i politietaten.

- For å få dette til, må vi ha en vurdering av ressursbruk, kompetanse og ledelse.

Det blir departementsråd Arne Røksund som skal lede arbeidet, og med seg får han Frede Hermansen, fungerende politidirektør Odd Reidar Humlegård og PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Også skattedirektør Svein Kristiansen og departementsråd Ellen Seip fra arbeidsdepartementet er invitert. De har erfaring med store omstillinger i det offentlige, som blant annet NAV-reformen.

– En forutsetning for analysen er at nærpolitiet styrkes. Lensmannskontorene og lokale politistasjoner og politiposter skal fortsatt være nervetrådene i det kriminalitetsforebyggende og trygghetsskapende arbeidet, sier Faremo i en pressemelding.

Her er alle medlemmer i arbeidsgruppen:

Arne Røksund, leder, Oslo
Frede Hermansen, Drøbak
Ellen Seip, Oslo
Odd Reidar Humlegård, Porsgrunn
Svein Ragnar Kristensen, Oslo
Anne Lise Fimreite, Bergen
Marie Benedicte Bjørnland, Sandefjord
Monica Hansen Nylund, Tromsø