Får tilbud om ruskontrakt

Politiet i Tromsø tilbyr ungdom som er i ferd med å havne påskråplanet ruskontrakt.

Publisert Sist oppdatert
Initiativtaker. Annette Sjøli

Gevinsten er at ungdommen unngår forelegg mot å holde segrusfri. Nå takker en mor politiet for at de reddet datteren hennes.


For seks måneder siden ble moren til den daværende 15 årgamle jenta kontaktet av en nabo hvor hun fikk den nedslående beskjeden om atdatteren hennes var tatt i å røye hasj. Moren tok umiddelbart kontakt medpolitiet. Møtet endte med at datteren fikk tilbud om å undertegne enruskontrakt hvor hun godkjente at hun de neste seks månedene måtte møte opp oglevere to urinprøver i uka til politiets samarbeidspartner, Sosialmedisinsksenter.

– Dette har vært utelukkende positivt for oss, sier morensom ønsker å være anonym.

– Når du får en sånn beskjed så øn-sker du å gjøre hva dukan for at datteren din skal komme seg ut av det. Takket være politiet ogsamarbeidet med Sosialmedisinsk senter, har vi klart det. For datteren min vardette en aha-opplevelse, sier moren.

Stort problem
Rusproblemer blant unge jenter i Tromsø har blitt et økendeproblem. Politiover­betjent Annette Sjøli har lenge arbeidet med denne typesaker, og i løpet av de siste to årene har nærmere 40 ungdommer mellom 13 og 20år signert ruskontrakter.

– Kontraktene fungerer som motivasjon for å holde segrusfrie. Vi har til og med opplevd at noen ungdommer forteller at de harinngått en ruskontrakt med oss uten at de har gjort det. Det sier mye om hvormotiverende en slik kontrakt er, sier Annette Sjøli. Sjøli har et sterkt ønskeom at dette arbeidet blir prioritert enda høyere enn det blir i dag. For hunser at arbeidet gir resultater, og da er det frustrerende å ikke kunne gå mer idybden.

– Det er store mørketall på dette området. Vi vet om mangeeksempler som vi aldri får gjort noe med. Hadde vi hatt ressurser er det flereungdommer som kunne fått et tilbud, sier Sjøli.

Rett innstilling
Annette Sjøli skryter av ungdommene som blir tatt.Alternativet til en ruskontrakt er bøter. I en alder av 15 år, er det ikkemange som tenker på eventuelle konsekvenser et narkotikamisbruk kan få. Nårungdommene undertegner en ruskontrakt, fritar de også alle involvertehjelpeinstanser for taushetsplikt.

– Men vi går inn og snakker mye med hver enkelt for åopplyse om konsekvensene av å ikke si ja til en slik kontrakt. Vi ser foreløpigat de ungdommene som har gått på ruskontrakt sjelden eller aldri blir bøtelagtfor rus igjen. Det vitner om rett innstilling, mener Annette Sjøli.

Nå ønsker Sjøli at resten av politi-Norge ser på modellensom er utviklet av Manglerud politistasjon. Tromsø politistasjon har tilpassetdette etter lokale forhold. Telemark har blant annet begynt med et sliktarbeid, etter at de fikk inspirasjon fra Troms.

– Hadde vi klart å få til en felles måte å arbeide på overhele landet, tror jeg vi kunne hjulpet mange. For jeg er sikker på at detteikke bare er et problem i vårt distrikt, sier Sjøli.

Ligger ofte noe merbak
I flere av sakene som politiet har arbeidet med, opplever deat det ofte er noe mer som ligger bak. I flere av episodene er det blant annetavdekket spiseforstyrrelser, selvskading, familieproblemer og mobbing.

– Ved å inngå en ruskontrakt, ser vi at ungdommene har ensterk indre motivasjon og at de som oftest kommer seg ut av de problemene dehar. Men det er selvsagt noen vi ikke klarer å ”redde”.

–Datteren min har hatt kniven på strupen de siste seks månedene. Hun har kommetseg gjennom dette nå, så nå skal vi bare se fremover, sier moren til den 16 årgamle datteren sin som har fått hjelp av politiet.