Geir Gudmundsen, poiltimester i Hordaland politidistrikt, er blitt varslet om kritikkverdig oppførsel fra andre ledere i distriktet.
Geir Gudmundsen, poiltimester i Hordaland politidistrikt, er blitt varslet om kritikkverdig oppførsel fra andre ledere i distriktet.

Får psykolog tilgjengelig 24 timer i døgnet

Politimester Geir Gudmundsen skal bruke lang tid på å kartlegge innholdet i varslerrapporten. I helgen vil de involverte ha psykolog tilgjengelig døgnet rundt.

Publisert Sist oppdatert

I hele dag har politimesteren i Hordaland politidistrikt sittet i møter om varslersaken i Bergen. I møtene har han, sammen med en ekstern organisasjonspsykolog og to eksperter på HR og HMS fra Politidirektoratet staket ut veien videre i forbindelse med varslersaken i distriktet.

Politimester Geir Gudmundsen sier de har blitt enige om å kartlegge det som har skjedd

– Vi har hatt møter med blant annet hovedverneombud og personalseksjonen, og diskutert arbeidet videre. Vi har blitt enige om å ha en periode framover hvor vi kartlegger innholdet i rapporten. Det kommer til å ta tid og vi blir ikke ferdig på denne siden av årsskiftet, forteller Gudmundsen til Politiforum.

Kan bruke psykolog hele helgen

– Den kommende uken vil vi lage en framdriftsplan for arbeidet, sier politimester Gudmundsen.

Politimestern sier han i dag har hatt én-til-én-samtaler med de involverte - både varslerne og de som er nevnt i rapporten.

– Vi har snakket om hvordan prosessen skal være og de virker tilfredse med det. Jeg har også hørt om det er flere forhold som vi skal ta hensyn til.

Mot slutten av dagen var fokuset på hvordan distriktet kan ivareta HMS i tiden framover. Blant annet vil distriktet ha psykologer tilgjengelig hele helgen for de involverte.

– Dette er en belastning for alle, og spesielt de direkte involverte. Vi har besluttet at det sammen med bedriftshelsetjenesten vil være tilgjengelig oppfølging 24/7 i alle fall gjennom helgen. Det dreier seg om psykolog som kan hjelpe dersom noen føler behov. Vi har også oppfordret de involverte til å ta en forebyggende samtale, forteller Gudmundsen.

– Belastende for hele organisasjonen

Gudmundsen vil ikke si noe om hvor mange personer det er varslet om i rapporten fra de to politijuristene.

– Dette er også belastende for hele organisasjonen. Folk reagerer på forskjellige måter. I ettermiddag har jeg også hatt ekstraordinært møte med AMU-utvalget, og orientert og fått innspill fra dem.

Utover dette settes det ikke inn noen umiddelbare tiltak i organisasjonen.

Hva gjør dere for at det skal være greit å komme tilbake på jobben på mandag?

– Vi følger tett opp. Og vi legger også ut informasjon på intranett og linjeledelsen i distriktet er bevisst hvordan de skal håndtere saken, forteller Gudmundsen.

Politidirektoratet har sendt medarbeidere med bred erfaring innen HR- og HMS-arbeid til Bergen, som står til disposisjon for politimester Geir Gudmundsen.

I tillegg får distriktet bistand fra lokale, eksterne ressurser, som kjenner til politiets organisasjon.

Kritiserte ledelsen

Varslersaken sprakk torsdag morgen, etter at to politijurister i distriktet hadde skrevet et 200 sider langt dokument der de tok opp en rekke kritikkverdige forhold ved arbeidsforholdene for politijuristene i Hordaland politidistrikt.

Aslaksen
Aslaksen

Blant annet står det at ledelsen avviser og knebler dyktige medarbeidere som kommer med betimelige spørsmål, ifølge BA.no.

– Det vi tar opp i dokumentet har vart over flere år. En gang må man sette ned foten og si at nok er nok, sier Line Skjengen, en av de to politijuristene som varslet, til Politiforum.

Får hjelp av eksperter på personalbehandling

Karin Aslaksen, HR-direktør i Politidirektoratet

I dag reiste to personer fra HR-avdelingen i Politidirektoratet til Bergen for å bistå distriktet i varslersaken.

- Vi er opptatt av å følge våre rutiner, og har tatt saken på største alvor etter at vi ble kjent med den, sier avdelingsdirektør for HR og HMS i Politidirektoratet, Karin Aslaksen.

Hun peker på at det er viktig å ivareta både varsler og de som fattes av varslingen på en god måte.