Får mer penger og flere utgifter

Follo politidistrikt har fått økt budsjettet med 51 millioner kroner siden 2005. Men 49 millioner er bundet opp i medfølgende utgifter.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Jahn Thore Nerhus, tillitsvalgt for Politiets Fellesforbund (PF) i Follo.

– Det er riktig, som Storberget sier, at vi aldri fått så mye penger som nå, men de er også bundet opp i tilleggsoppgaver og utgifter.

– Siden 2005 har vi fått 51 millioner mer i budsjett, men 49 millioner er bundet opp i nye stilinger og sentralt avtalt lønnsøkning. Da er det to millioner igjen som skal dekke prisstigningen, forteller han.

– Alt i alt, får vi ikke noe mer penger å drifte for. Vi fyller opp med mer ressurser, men er ikke bedre stilt til å løse oppgavene våre. Vi må ansette etter sentrale pålegg for å få pengene som følger med, mens erfarne som slutter eller tar permisjon, ikke blir erstattet, legger Nerhus til.

– Vi lyser ikke ut

Follo politidistrikt har de siste årene gjennomført en omfattende omorganisering, som blant annet innebar nedleggelsen av 13 lensmannskontor. Omstillingen dro med seg et underskudd på fem millioner kroner, som distriktet i sin helhet må nedbetale på neste års budsjett.

Uten ekstra penger til å dekke dette, noe som ikke ligger i kortene, er det bare en løsning for Follo politidistrikt – som allerede i dag ligger langt ned på lista over antall polititjeneste­menn per 1000 innbyggere.

– Det er bare en ting å redusere på, og det er antall ansatte, understreker Nerhus.

I praksis finnes det ikke ledige stillinger i Follo.

– Vi lyser ikke ut, sier han.

Bedre i 2014?

Av de totalt nærmere 190 stillingene for politiutdannede i Follo politidistrikt, er ti av dem avgitt til Utrykningspolitiet. De er derfor ikke en del av virksomheten selv om de står på lønningslista.

– Hvilke konsekvenser får dette?

– Konsekvensen er at vi ikke får gjennomført den forebyggende tjenesten vi ønsker å gjennomføre. Samtidig hoper det seg opp i restanser på etterforskning, svarer Nerhus.

Likevel kan det være lys i tunnelen for Follo. Distriktet betaler fortsatt på gamle avtaler inngått før omorganiseringen, men om noen år håper Nerhus på bedre tider.

– Forutsatt at rammene holder, i forhold til det vi har planlagt, så vil vi få det bedre. I 2014 vil det bedre seg. Men i en periode framover vil vi ha det veldig trangt, avslutter han.