«Får ikke robuste distrikter ved å tappe dem for ressurser»

PF-leder Sigve Bolstad sier reduksjonen i politidistriktenes frie, disponible driftsmidler er sterkt bekymringsfull.

Publisert Sist oppdatert

– Det er ute i distriktene at tryggheten skal skapes, i kontakt mellom politiet og befolkningen. Tallene som her presenteres, er sterkt bekymringsfulle med tanke på politiets evne til å tilfredsstille publikums behov for tilstedeværelse, etterforskning og andre type tjenester, sier Bolstad.

Førsteinntrykket her, sier han, er at befolkningen ikke kan leve med den budsjettutviklingen en her ser for politidistriktene.

– Folket får ikke den polititjenesten som de har krav på, slår han fast.

– Beinhard innsparing

Lederen for Politiets Fellesforbund (PF) sier tallene viser en bekymringsfull utvikling som organisasjonen har fått tilbakemeldinger om i mange år.

– Dette er en bekreftelse på det vi har spilt inn tidligere, sier han.

Bolstad sier politibudsjettet var tema under en nylig samling for PF-tillitsvalgte.

– Den gjengse tilbakemeldingen da, er at det nå må foretas beinharde innsparingstiltak i politidistriktene. Det er ingen grunn til å ikke feste lit til disse tilbakemeldingene, for de kommer massivt og de kommer bredt. Våre lokallagsledere er med på budsjettdrøftingene ute i distriktene, og kjenner godt til disse tallene, sier PF-lederen.

– Det er bra at tallene nå kommer på bordet som et godt utgangspunkt for veien videre, fortsetter han.

– Ikke tid for å spare

I lys av den kommende politireformen er dette et «elendig utgangspunkt», mener Bolstad.

– Det er ikke nå man skal spare i norsk politi, understreker han.

– Det som skulle blitt gjort nå, var å virkelig vise at man ville noe med reformen. Man burde styrket driftsbudsjettene og gitt handlingsrom til distriktene. Man får ikke robuste distrikter ved å tappe dem for ressurser, fortsetter Bolstad.

PF-lederen advarer mot en situasjon som kan gå på helsa løs for de ansatte.

– I PF sentralt får vi også en god del tilbakemeldinger om at folk sliter med et stort sprik mellom forventninger og ressurser. Det er særdeles krevende å stå i en omorganisering samtidig som det kreves at det leveres like mye og like bra polititjeneste.

– Har vært knalltydelige

Bolstad sier PF har vært knalltydelige overfor regjeringen om hva de tenker om denne utviklingen, og konsekvenser opp mot politireformen.

– Skal man bygge noe robust, kan man ikke presentere slike driftsbudsjetter som vi ser her.