Får en kvart million i erstatning

Politimann får 250.000 i erstatning.

Publisert Sist oppdatert

Forlik. Regjeringsadvokaten har på vegne av regjeringen inngått forlik i sak (foto. Ole Martin Mortvedt).

Endelig kan politimannen som ble stemplet som korrupt i enspritsmuglersak sette en sluttstrek for den spesielle saken. Staten valgte åbetale mannen 250.000 kroner i erstatning fremfor å møtes i retten.


I forbindelse med etterforskning av en større spritsak blepolitimannen utsatt for uberettigede anklager om korrupsjon. Anklagene ble sattunder etterforskning med Økokrim som påtaleansvarlig i samråd med Det SærskilteEtterforskningsorgan for politisaker (SEFO).

Politimannble tilbudt 200.000 kroner i erstatning fra Økokrim for urettmessigetterforskning, men tilbudet fra Justissekretariatet ble senket til 10.000kroner. Nå har partene inngått forlik på 250.000 kroner.

– I utgangspunktet er det betenkelig at en kriminell somkommer med falske påstander, ikke blir straffedømt for det. Når påstandene erså hete at de utløser etterforskningsskritt som spaning, bevisprovokasjoner,telefonutskrifter og lignende, så burde pilen ha snudd 180 grader, og utløst enreaksjon mot informanten. Statsadvokaten har vel ikke funnet seg tjent med å fåsaken belyst i en rettssak, dermed henla man saken mot informanten etter bevisetsstilling. Den avgjørelsen svekker en tjenestemanns rettssikkerhet, men jeghåper at riksadvokaten nå foretar en evaluering, hvor sakens fakta kommer påbordet, og at man tar lærdom av det. Da kommer det i alle fall noe positivt utav dette. En sivil rettssak ville ikke ha vært kritisk til etterforskningen,men vil kun ta stilling til den påkjenning jeg har vært utsatt for. Staten harerkjent at min familie og jeg har vært utsatt for en voldsom belastning, og tilslutt tatt ansvar, sier politimannen.

DEILIG

Politimannen legger ikke skjul på at han synes det er deiligå få denne saken ut av verden. Den har vært en del av livet hans de siste seksårene, og han innrømmer at saken har preget han og familien i disse årene.

Politiforum har tidligere skrevet om at politimannensaksøkte justisminister Knut Storberget. Da dette ble kjent, ønsketregjeringsadvokaten å komme til et forlik i saken.

– Det første tilbudet fra regjeringsadvokaten var på 150.000kroner. Etter at de hørte min historie og hvordan dette har påvirket meg desiste seks årene, valgte de å øke summen til 250.000 kroner. Det synes jeg varredelig gjort, sier politimannen.

Han har ikke bestemt seg for hva han skal bruke pengene på.

– Men jeg ville mye helle vært uten disse 250.000 kroneneenn å ha havnet i denne situasjonen. For det er liten tvil om at det har værtet helvete. At staten nå betaler ut denne summen, betyr at jeg kan gå med hevethode, sier han.

TAKKER FOR STØTTEN

Politimannen mener han nå kan gå videre. Han vil takke forstøtten han har fått fra både Politiets Fellesforbund og ledelsen i Oslopolitidistrikt.

– Jeg hadde nok ikke stått oppreist i dag om jeg ikke haddehatt støtte fra fagforeningen og ledelsen, sier han.

– Hva kommer du til å gjøre nå?

– Nå skal jeg kanskje holde et par foredrag for å snakke omdet jeg har vært igjennom. Tror det kan fungere som en slags terapi. I tilleggskal jeg ha en evaluering på et utested sammen med noen av dem som har støttetmeg hele veien. Det skal bli godt, sier politimannen lettet.

– Har du noe å si til slutt?

– Det er nok noen hver som bør gå i seg selv, og ta lærdomav saken. De to tjenestemennene som startet saken har vist dårligvurderingsevne ved å ukritisk høre på en notorisk løgner av en informant. De tohar jeg ingen respekt for. Jeg håper det blir en standard at profesjonelleinformantbehandlere blir satt inn i saker, hvor tjenestemenn blir beskyldt forulovligheter. Vi tjenestemenn må påregne å få beskyldninger mot oss, men vi harogså krav på det samme rettsvern som andre. Det får bli siste ord, sierpolitimannen.

Politimannens sjef, Iver Stensrud, er glad for at saken nå er avgjort.

– For meg var det aldri tvil om at jeg ville støtte han heleveien, både på det profesjonelle og mellommenneskelige planet, sier Stensrud.