Politibetjenter i Politiets utlendingsenhet (PU) kontrollerer ID-papirene til en mann som har kommet til Norge. Her var alt OK, men presset på PU for å kontrollere ID-papirer og uttransportere utlendinger uten lovlig opphold er høyt.
Politibetjenter i Politiets utlendingsenhet (PU) kontrollerer ID-papirene til en mann som har kommet til Norge. Her var alt OK, men presset på PU for å kontrollere ID-papirer og uttransportere utlendinger uten lovlig opphold er høyt.

Få asylsøkere til Norge i fjor – politiet må fortsatt uttransportere like mange

Tross langt færre asylsøkere, opprettholder Justis- og beredskapsdepartementet kravet om at politiet skal uttransportere et 9000 utlendinger i 2017.

Publisert Sist oppdatert

I 2016 kom det svært få asylsøkere til Norge, sammenlignet med 2015. Det endelige tallet for 2016 vil trolig ligge noe over 3000 asylsøkere, mens det året før kom 31.150 asylsøkere til Norge.

Men politiet får ikke lov til å skru ned tempoet på uttransportene. Det bekrefter Justis- og beredskapsdepartementet, som i fjor krevde at politiet skulle uttransportere 9000 utlendinger, til Politiforum.

– Det er i statsbudsjettet for 2017 lagt til grunn at den intensiverte innsatsen på returer av personer uten lovlig opphold videreføres. Det er lagt til grunn at 9000 uten lovlig opphold skal returneres i 2017 og Stortinget har bevilget 105 millioner ekstra til dette, basert på vårt forslag, skriver statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen.

Nesten 1000 ansatte i PU

Asyltilstrømningen i fjor høst førte til at Politiets utlendingsenhet (PU) på det meste var økte til nesten 1000 ansatte. På starten av året jobbet rundt 600 personer i PU. På det meste bestod PU av 976 stillinger i fjor.

Før jul opplyste PU at enheten bestod av 920, som vil reduseres til noe under 900 nå over nyttår. Det skjer på grunn av vikariater og midlertidige stillinger som opphører.

PU sier de ikke kan si om de må endre på antall ansatte i 2017 før de har fått budsjettet. Men et fortsatt høyt krav til uttransporter, vil fortsatt kreve mange ansatte. Samtidig medgir PU at et færre antall asylsøkere vil føre til mindre behov for arbeidskraft til asylregistrering.

– PU jobber innenfor de rammene som er besluttet av overordnede myndigheter. Vi vurderer fortløpende bemanningsbehovet i PU som helhet. Behovet for antall stillinger knyttet til asylregistrering er en viktig del av denne vurderingen, skriver Linda Hafstad, kommunikasjonsrådgiver i PU.

Politidirektoratet: – Trenger ansatte til uttransportene

Frede Hermansen, avdelingsdirektør for strategi og økonomi i Politidirektoratet, vil ikke røpe hvordan budsjettet for PU ligger an til å bli nå.

Han skriver at bemanningsbehovet vurderes ut ifra antallet oppgaver. Det dreier seg om asylregistrering, ID-avklaring og uttransporter. Selv om antallet asylregistreringer er redusert kraftig, legger han ikke skjul på at målet om antall uttransporter krever sitt.

– PU har fått et endret situasjonsbilde etter at antall asylankomster avtok. Oppgaver forbundet med registrering og administrering av asylsøkere har som følge av dette blitt redusert. Samtidig som ankomstene reduseres, øker oppgavetilfanget på andre områder, blant annet i forbindelse med uttransporter, skriver Hermansen.