– Etterforskerne opplever dette som den største krisen vi har stått i noen gang

BL-krisen fører til oppgitte ansatte og lenger saksbehandlingstid på publikumstjenester.

Publisert Sist oppdatert

I over to uker har datasystemet BL vært ustabilt. Politifolk, sivile og jurister flest får ikke tilgang til systemet, der all dokumentasjon i alle straffesaker lagres. I Nordland politidistrikt forteller fungerende leder Arne Hammer om frustrasjon blant de ansatte.

– Etterforskerne opplever dette som den største krisen vi har stått i noen gang, med tanke på arbeidsverktøyet vi i all hovedsak jobber i, forteller Hammer.

Alt etterforskningsarbeid blir forsinket nå.

– Det er utarbeidet maler som gjør at vi kan jobbe utenfor BL, men det er ikke noen god løsning på sikt. Nye saker registreres fortløpende, men den manglende kapasiteten medfører et stadig større etterslep på arbeidsoppgaver som må følges opp i BL i ettertid. Vi ser at det vil medføre en enda større økning i straffesaksrestansene vi den siste tiden har jobbet aktivt for å begrense.

– Alle distrikter har fått et visst antall tilganger til systemet. Er disse nødtilgangene i nærheten av nok til å kunne veie opp for konsekvensene av datatrøbbelet?

– Nødtilgangene som politidistriktet er tildelt er på langt nær nok til å håndtere det tilfanget med saker som til enhver tid kommer inn. Det bidrar til at vi kan gjøre prioriteringer i forhold til bruken av BL slik at vi får registrert nye anmeldelser og jobbe med de straffesaker som prioriteres høyest, sier Hammer.

Har stoppet våpentillatelser og førerkort

Arne Hammer, fungerende leder i Salten.
Arne Hammer, fungerende leder i Salten.

Politidirektoratet har bedt distriktene om å prioritere å registrere alle nye anmeldelser. Om distriktet har fått til det, er Hammer usikker på. Når det gjelder andre tjenester, må publikum smøre seg med tålmodighet.

– En god del av publikumstjenestene vil bli forsinket og publikum må forvente en lengre saksbehandlingstid på de fleste polititjenester. Vi vil ikke kunne gi forvaltningstillatelser før vi er sikre på at systemene våre er à jour igjen. Det vil si at vi må være sikre på at alle nye saker er registrert slik at de fremkommer i STRASAK. Vi har inntil videre stoppet både godkjenning av oppkjøring til førerkort og våpen tillatelser. Pass utstedes fortsatt, opplyser Hammer.

– Frykter dere at det vil koste distriktet mye å ta igjen oppgavene?

– Konsekvensen av denne feilen vil medføre en betydelig ettervirkning både for politiet og for publikum. Det vil ikke være snakk om fare for liv og helse for noen, men det vil bli et omfattende arbeid som må gjøres og etterslepet vokser for hver dag som går. Vi ser for oss at det vil ta oss lang tid å hente dette inn igjen.

– Må dere endre arbeidsrutiner?

– For å kunne jobbe mest mulig effektivt i den situasjonen vi er i, iverksettes det fortløpende tiltak. Arbeidsoppgaver flyttes, endres og prioriteres om. Vi må også vurdere å endre arbeidstiden for de ansatte.

– Og de ansatte, hvordan opplever de dette?

– Situasjonen er veldig uforutsigbar og de ansatte opplever frustrasjon, oppgitthet, stress og fortvilelse for at de ikke får gjort jobben sin. Mye av straffesaksbehandlingen foregår i BL og vi ser at det blir en svær jobb i ettertid å skal ajourføre straffesakene. Men vi får jevnlig informasjon fra sentralt hold og ser at det jobbes hardt for å gjenopprette stabiliteten i BL-systemet.

Påvirker også særorganene

Særorganene er også rammet av at BL er ustabilt, selv om de ikke rammes like hardt som distirktene.

Leder for juridisk avdeling i Politiets utlendingsenhet (PU), Jan Olav Frantsvold, sier de har flyttet funksjonalitet til et annet program.

– PU bruker BL til å løse både våre egne saker med bruk av tvangsmidler, og til risikovurderinger av våre oppdrag. Nå har vi i en mellomfase etablert den funksjonaliteten vi trenger gjennom saksbehandlingssystemet UTSYS (et eget saksbehandlingssystem for Politiets utlendingsenhet, journ. anm.), i kombinasjon med Word og strukturert lagring av informasjon, opplyser Frantsvold.

I Kripos sier pressesjen Ida Dahl Nilssen at også de må forholde seg til et begrenset antall tilganger til BL.

– Men vi er nok mindre direkte berørt enn distriktene. Vi har færre anmeldelser og egne saker som skal saksbehandles. Våre egne saker er få, men store og komplekse. Som ansvarlige for registrene får vi problemer fordi BL i en normalsituasjon gir informasjon til de fleste systemene vi bruker. Vi gjør det vi kan for at de fleste systemene skal være oppdaterte. Dersom problemene fortsetter over lang tid vil konsekvensene kunne øke i omfang, skriver Nilssen i en e-post.

Ventetid på politiattester

Politidirektoratet opplyser til Politiforum fredag formiddag at det nå er tre til fire uker lenger ventetid på politiattester enn tidligere.

– Folk må være tidlig ute hvis de vet at de vil trenge attest, sier fungerende IKT-direktør Wilfred Østgulen.