Anders Snortheimsmoen er en av sju som skal vurdere politiets bevæpning.
Anders Snortheimsmoen er en av sju som skal vurdere politiets bevæpning.

Erfarne politifolk skal utrede bevæpning av politiet

En tidligere Delta-sjef og en tidligere politimester har fått plass i bevæpningsutvalget.

Publisert Sist oppdatert

I Statsråd ble det i dag bestemt hvem som skal utrede bevæpning av norsk politi.

I utvalget, som skal evaluere praksisen med ubevæpnet politi i Norge og om det er noe som bør endres, sitter blant annet kjente politinavn som tidligere sjef for beredskapstroppen Anders Snortheimsmoen og Arne Jørgen Olafsen.

Totalt inngår sju personer i utvalget, som ser slik ut:

  • Lagmann i Frostating lagmannsrett, Kari Lynne (Trondheim). Lynne leder utvalget.
  • Politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt, Kenneth Berg (Tønsberg)
  • Tidligere leder av Beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen (Asker)
  • Professor i kriminologi ved UiO, Liv Finstad (Oslo)
  • Tidligere politimester i Follo, Arne Jørgen Olafsen (Oppegård)
  • Advokat Anette Vangsnes Askevold (Bergen)
  • Tidligere departementsråd, Anne Kari Lande Hasle (Oslo)

Skal anbefale framtidig bevæpningsmodell

I utvalgets mandat deles utredningsarbeidet opp i fire deler: Dagens fremskutte lagring og den midlertidige bevæpninga skal evalueres. Framtidige modeller for bevæpning av poltiiet skal vurderes og anbefales. Utvalget skal se på erfaring fra andre land, kriminalitetsutviklingen og hvordan politiets oppgaveløsning påvirkes. Og til slutt skal også økonomiske, administrative og andre konsekvenser av forslagene fra utvalget vurderes.

– Et endret kriminalitets- og trusselbilde gjør det nødvendig å utrede behovet for om politiet skal være bevæpnet på mer permanent basis. Det er viktig at vi får et faglig godt grunnlag for fremtidige valg når det gjelder bevæpning av norsk politi, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i en pressemelding.

Anundsen offentliggjorde at regjeringen skulle nedsette et utvalg under landsmøtet til Politiets Fellesforbund i fjor høst. Utvalget skal levere en offentlig utredning innen 15. mars neste år.

Utvalg med operativ erfaring

Utvalgsleder og lagmann Kari Lynne har erfaring som politiinspektør og påtaleleder i gamle Trondheim politidistrikt.

Arne Jørgen Olafsen, tidligere politimester i Follo politidistrikt, skal sitte i utvalget.
Arne Jørgen Olafsen, tidligere politimester i Follo politidistrikt, skal sitte i utvalget.

Anders Snortheimsmoen, tidligere sjef for beredskapstroppen, har de siste par årene jobbet ved Politihøgskolen. Han har mange års erfaring fra det operative miljøet.

– Jeg synes det er fint å få være med, og jeg mener det er positivt at man ser mot fagmiljøet når man tar med folk med operativ erfaring. Arne Jørgen Olafsen er også en operativ politimester med mye erfaring, sier Snortheimsmoen til Poltiiforum.

Olafsen var politimester i Follo fra 2006 og fram til i fjor. Før det hadde han mange års erfaring fra politiet. I dag er han fungerende leder i FOllo.

– Det blir spennende og meningsfylt å sitte i utvalget. Og det vil mest sannsynlig ha betydning for norsk politi fin framtid. Jeg kjenner til blant annet Hasle, Finstad og Snortheimsmoen fra før. Det som er interessant med sammensetninga er at det er mye erfaring og kunnskap om norsk politis historie og hvilke verdier politiet er tufta på, sier Olafsen.

Politiinspektør Kenneth Berg fra Tønsberg er i dag leder for Fellesoperativ enhet i Tønsberg og stabssjef i Vestfold i Sør-Øst politidistrikt.