Politiførstebetjent Frode Hjulstad ved Hamar politistasjon.
Politiførstebetjent Frode Hjulstad ved Hamar politistasjon.

- Er glad for enighet i ATB-forhandlingene

Politiførstebetjent Frode Hjulstad ved Hamar politistasjon er greit fornøyd med det økonomiske resultatet av politiets nye ATB-avtale.

Publisert Sist oppdatert

Han har satt seg inn i informasjonen om ATB-avtalen som han har fått fra Politiets Fellesforbund. Avtalen ble formelt godkjent av hovedsammenslutningene og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i dag.

– Personlig er jeg glad partene ble enige om en løsning. Som operativ politimann er jeg ofte i klemma mellom å følge arbeidsmiljølovens bestemmelser eller å velge å følge samfunnsoppdraget vi har som politifolk. Det er vanskelig å få til begge deler, sier Hjulstad til Politiforum.

Opptil 31.000

Avtalen innebærer en årlig, økonomisk kompensasjon på opptil 31.000 kroner for belastende unntak fra arbeidsmiljøloven.

– Beklageligvis har vi en bemanning som gjør at politiet ikke klarer seg uten vesentlige unntak fra arbeidsmiljøloven for at vi skal få gjort jobben som forventes, sier Hjulstad, og fortsetter:

– Men tatt i betraktning at vi risikerte en løsning uten noen form for kompensasjon for unntak fra arbeidsmiljøloven, velger jeg å stole på at de som har forhandlet frem denne løsningen har gått så langt de kunne under forhandlingene, fortsetter han.

Savner risikotillegg

Hjulstad påpeker at forhandlingsløsningen nå gir forholdsvis mindre kompensasjon til de som har den største arbeidsmessige belastningen, mens de som har minst belastning, får en forholdsvis bedre avtale rent økonomisk enn den tidligere avtalen.

Han undrer seg over at resultatet av det PF kalte «risikokampen», som startet i 2009, nå har endt opp med en kompensasjon for unntak fra arbeidsmiljøloven.

– Hvor ble det av godtgjørelsen for at vi operative går inn i farlige situasjoner som ingen andre yrkesgrupper tar? Jeg oppfordrer PF til ikke å glemme arbeidet for å få frem en anerkjennelse for risikoen vi operative politifolk tar hver dag. Kall det et polititillegg eller risikotillegg. Men noe burde det være, sier Hjulstad.