Arne Johannessen og Sigve Bolstad, leder og nestleder i Politiets Fellesforbund (PF).
Arne Johannessen og Sigve Bolstad, leder og nestleder i Politiets Fellesforbund (PF).

Enighet om lederspørsmålet

To uker før landsmøtet ble det i dag klart at Sigve Bolstad likevel ønsker å stille som nestlederkandidat i Politiets Fellesforbund (PF).

Publisert Sist oppdatert

Bolstad varslet i høst at han ønsket å utfordre Arne Johannessen som leder i PF.

Under en samling for lokallagsledere på Vettre i Asker i september, trakk imidlertid Bolstad sitt kandidatur som leder – samtidig sa han at han ikke ønsket å fortsette som nestleder i PF.

To uker før landsmøtet i Molde sto dermed PF uten en nestlederkandidat til neste valgperiode, men under en ny lokallagsledersamling på Gardermoen mandag, relanserte Bolstad sitt kandidatur.

– Etter Vettre har det vært et åpent sår i organisasjonen som måtte leges. For PF har det vært en kritisk situasjon som vi måtte finne en løsning på. Alternativet ville vært svært skadelig. På bakgrunn av det som skjedde på Vettre, har jeg stor forståelse for at Sigve Bolstad da valgte å trekke seg. Det var også en oppfatning på lokallagsledersamlingen i dag, sier PF-leder Arne Johannessen.

I tillegg understreker han at han også har forståelse for at flere andre tillitsvalgte trakk seg etter Vettre.

– Jeg er glad for at Sigve Bolstad fortsatt stiller som kandidat til nestledervervet, og at de andre tillitsvalgte også er med videre, fortsetter Johannessen.

– Gode samtaler

Bolstad sier til Politiforum at samlingen på Vettre i september «ikke var PF verdig», men at han opplever prosessen i etterkant som god.

– Det har vært helt avgjørende for meg at Arne Johannessen og de andre tillitsvalgte har forståelse for beslutningene om å trekke oss. Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger etter Vettre, og opplevde en berettiget tilbakemelding om at man vil hverandre godt, understreker nestlederen.

– På bakgrunn av dette, har jeg uten stor tvil trukket min beslutning som ble truffet på Vettre, og stiller mitt kandidatur til landsmøtet, fortsetter Bolstad.

Både Johannessen og Bolstad understreker at de i tiden etter Vettre har vært opptatt av å ta lederansvaret sitt.

– Vi har hatt mange gode samtaler. Jeg opplever at vi har tatt felles ansvar, sier Johannessen.

– Jeg er glad for den tydeligheten som Arne Johannessen har vist etter møtet på Vettre, og som kom fram i dag. Jeg føler at jeg i dag har bred støtte fra lokallagsledere i PF, sier Bolstad.

Tror på samarbeid

Etter Vettre gjorde også flere andre PF-tillitsvalgte det klart at de vurderte sin framtid i organisasjonen.

Under samlingen på Gardermoen, valgt imidlertid også disse å være med videre.

– Det er jeg glad for. Det hadde vært utrolig synd om en slik situasjon skulle føre til at vi hadde mistet mange dyktige tillitsvalgte, sier Johannssen.

Han og Bolstad har jobbet hardt for å finne ut hva som skal til for at organisasjonen skal kunne gå videre i lag.

– Det er et lederansvar å holde troppene samlet, understreker PF-lederen, og fortsetter:

– Men jeg opplever at alle har hatt fokus på hva som tjener PF best, og det beste for PF er å unngå en splittet organisasjon.

Nå ser både Johannessen og Bolstad fram til å samarbeide for PFs beste i årene som kommer.

– Mitt mål er å stille maksimalt forberedt for 14.000 medlemmer til landsmøtet, sier Bolstad.

– Vi tror vi vil komme styrket ut av prosessen, legger Johannessen til.