Pål N. Arnesen fra YS, Tone Rønoldtangen fra LO og Petter Aaslestad fra Unio har meklet med Staten, her ved kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. De møtte pressen halv sju i dag tidlig.
Pål N. Arnesen fra YS, Tone Rønoldtangen fra LO og Petter Aaslestad fra Unio har meklet med Staten, her ved kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. De møtte pressen halv sju i dag tidlig.

Enighet i meklingene og ingen streik

Én felles avtale mellom Staten og de tre hovedsammenslutningene Unio, LO og YS.

Publisert Sist oppdatert

Det blir ingen streik i staten. Partene kom til enighet etter bevegelse i meklingene i morgentimene i dag.

Det er inngått enighet én felles avtale mellom staten og Unio, LO og YS.

– Dette er et godt oppgjør for Unio. Vi har fått gjennomslag for mye av det vi ønsket, sier Petter Aaslestad som har ledet forhandlingene for Unio.

Tilfreds er også PF-leder Sigve Bolstad:

– Meklinga har gitt et bedre resultat enn forslaget fra Staten, sier Bolstad.

Lønnsøkninga deles 50/50 mellom lokale og sentrale tillegg

Et av de store spørsmålene i meklingen har vært hvordan lønnsdannelsen skal fordeles. Staten foreslo at all lønnsøkning skulle skje i lokale forhandlinger, men fagforeningene ønsket at en stor andel av lønnsdannelsen skulle skje sentralt.

Lønnsøkninga i staten i år er på 2,4 prosent, og dette skal nå deles rundt 50/50 mellom sentrale og lokale forhandlinger.

Unio forhandlet fram 1,15 prosent i sentralt tillegg med virkning fra 1. mai i år og 1,5 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli. I tillegg ble det foretatt endringer beregnet til 0,1 prosent på fellesbestemmelsene.

– Det stemte godt med Unios krav. Staten ønsket kun lokale tillegg. Vi har nå fått til en avtale som er innenfor frontfaget, men som gir alle medlemmene generelle tillegg, sier Aaslestad.

– Vi har fått til en fordeling som sikrer størst mulig grad av kjøpekraft til våre medlemmer. Vi har fått en større pott til generelt oppgjør, som igjen sikrer flest mulig lønnsøkning, sier Sigve Bolstad.

Det er enighet om at lønnstilleggene i år skal komme som et prosenttillegg på lønna, og ikke som kronetillegg. Det vil sikre medlemmene i Unio som har høyere utdanning et tillegg som står i stil med det, mener Aaslestad. Også PF var opptatt av at lønnsøkningene skulle komme gjennom prosenttillegg.

Ingen endringer i pensjon nå

Når det gjelder pensjon, ønsket forbundene å få slått fast i årets oppgjør at det skulle være forhandlings- og streikerett på den offentlige tjenestepensjonen også i framtida. Staten ønsket imidlertid ikke å ta dette spørsmålet inn i forhandlingene igjen, etter at de brøt sammen i starten av mai.

Etter enigheten i natt står fagforeningenes forhandlingsposisjon dermed uendret. Det betyr at fagforeningene ikke har vunnet noen nye jaktmarker, men det har heller ikke staten. Fagforeningene kan heller feire at de har stoppet et angrep som kunne føre til svekket forhandlingsposisjon. De har nemlig fått staten med på å trekke såkalte protokolltilførsler fra avtalen mellom staten og Akademikerne, som de andre forbundene mener åpnet for svekket forhandlingsposisjon på pensjon.

Hvordan pensjonen skal forhandles i framtida blir et spørsmål i senere dialog mellom fagforeningene og regjeringen, som kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner signaliserer skal tas opp igjen.

Fortsatt lokale lønnsforhandlinger i distriktene

Videre ønsket staten i utgangspunktet at Politidirektoratet skulle være forhandlingssted for lokale lønnsforhandlinger i politiet. Det hadde betydd mer makt til et direktoratet som sitter lenger unna de ansatte som skal ha lønnstilleggene, enn det distriktene gjør, når lokale lønnsforhandlinger skulle gjennomføres.

I årets tariffavtale blir det som før.

– Forhandlingsstedene består som i dag. Distriktene skal fortsatt være stedet der lokale lønnstillegg skal fastsettes, og det er jeg meget tilfreds med, sier PF-leder Bolstad.

Ellers ønsker Regjeringen å fornye lønns- og forhandlingssystemet i staten. Gjennom enigheten som nå er inngått, mener fagforeningene også at de har sikret et godt mandat og utgangspunkt for et utvalg som skal se på forhandlingssystemet fram mot neste år.

Politiforum fulgte meklingene gjennom natten. Du kan se oppdateringene her.