Elpistol av merket Taser.
Elpistol av merket Taser.

Elpistolens mørke side

Mange personer har dødd som en følge av å ha blitt truffet av skudd fra elpistol, rapporterer Amnesty. I Australia har en ombudsmann gått gjennom fordelene og ulempene.

Publisert Sist oppdatert

Før elpistolen av merket Taser ble besluttet tatt i bruk hos australsk politi, fikk de en uavhengig ombudsmann til å gjennomgå både forskningsresultater og erfaringsrapporter fra andre land og fra eget innføringsprosjekt. Dette resulterte i en over 200 sider lang rapport.

I rapporten viser ombudsmannen til at Amnesty Internasjonal mener å dokumentere at i tidsrommet 2001 til 2012 er mer enn 330 personer døde etter å ha blitt utsatt for treff av elpistoler i USA. I Canada er tallet 25 for samme periode.

Ombudsmannen skriver at obduksjoner viser at minst 50 av dødsfallene har skjedd etter påvirkning av elpistoler. De fleste som døde etter å ha blitt truffet av elpistol var opphisset, i slossmodus og/eller ruspåvirket. En god del av de som var truffet hadde en hjertelidelse forut for de ble truffet av elpistolen.

Flere og fornyede elsjokk

Mange av de som døde, hadde fått flere eller forlengede elsjokk, ofte vesentlig lenger enn de fem sekundene som er standard for elpistolen. I mange av tilfellene hadde amerikansk politi i tillegg til elpistol brukt fysisk makt som å begrense lungekapasitet (mageleie) og hindre blodstrøm til hjernen (halsgrep).

I Australia er det også registrert dødsfall etter politiets bruk av elpistol, dog i langt mindre omfang enn i USA: To i 2009, ett i 2010 og ett i 2012.

Taser internasjonal, som den største leverandøren av elpistoler, vektlegger at brukere av deres elpistol ikke må forlenge pulsering av strøm lenger enn det som er nødvendig for å få kontroll på personen. Våpenet selv pulserer strøm i fem sekunder, men dette kan forlenges ved fornyet avtrekk på våpenet.

Undersøkelser har vist at en av de som døde mottok pulserende strøm i nær 60 sekunder, langt mer enn det som er anbefalt.

Brukes før det er behov

I ombudsmannsrapporten vises det til at det er enkelte erfaringer med at politiet bruker elpistolen før det er virkelig behov for den, karakterisert som bruk av «makelighetshensyn», og bruker begrepet «mission creep» for å beskrive misbruk av elektrosjokkvåpenet.

Elpistolen kan bli brukt fordi det er enkelt, i stedet for å bruke alternative metoder først. Det finnes også eksempler på at elpistolen er brukt for å disiplinere personer som allerede er under kontroll av politiet.

Ombudsmannen trekker frem at folk som vet hva elpistolen står for, oftere adlyder en politikommando når en politibetjent sikter våpenet på dem, uten at det er nødvendig at elpistolen blir avfyrt.

Statistikk fra New South Wales, Australia viser at i 70 prosent av tilfellene hvor elpistolen ble trukket, ble den ikke avfyrt. Canada viser en omtrentlig lik prosentvis avfyringstakt.