Drapstruet i retten

Politiadvokat Morten Reppen måtte bevoktes av kolleger i to måneder etter å ha blitt drapstruet i retten.

Publisert Sist oppdatert

Rumeneren er siktet for å ha drept sin egen far, men hadde kommet seg til Norge hvor han var en av de mange som livnærte seg på vinningskriminalitet.

Siktede var også kjent for rumensk politi som truende og voldelig mot politifolk, og skal tidligere ha angrepet politifolk i hjemlandet.

Oslo-politiet tok derfor ingen sjanser da 38-åringen truet med å ta livet av politiadvokat Morten Reppen.

Gjentok trussel

I Oslo tingrett ble 38-åringen framstilt for fengsling på bakgrunn av en utleveringsbegjæring fra rumenske myndigheter, men klikket helt da han skjønte at «fillesaken» han var «uskyldig dømt» i nå, ville medføre at han ble utlevert til Romania.

Tilbake til Romania ville han definitivt ikke.

– Mannen evnet ikke å skille meg som privatperson og som representant fra påtalemyndigheten, sier politiadvokat Morten Reppen til Politiforum.

Reppen jobber kun med vinningskriminelle, og er tilknyttet det nye etterretnings- og vinningsavsnittet i Oslo.

– Jeg oppfattet noen ord i fengslingsmøtet hvor utleveringen var tema, blant annet ordet «prosecutare», og forsto at han mente meg som aktor. Ordene ble ikke oversatt av tolken, så jeg spurte tolken i en pause hva som ble sagt. «Det hadde blitt ubehagelig å oversette det», svarte tolken.

Da retten ble satt etter en pause, ba Reppen om at retten skulle bli kjent med hva siktede hadde uttalt, og siktede gjentok uanfektet dette.

Ordene som falt, betydde ifølge 38-åringen at han skulle «leke med aktor frem til han skulle drepe ham» og «ønsket aktor tilbake til mora si» – underforstått at han ikke eksisterte.

– Det tok helt av i retten, og dommeren måtte avbryte og si at dette ikke hadde noen mening, forteller Reppen.

Fikk beskyttelse

Truslene mot Reppen fortsatte. I etterkant av DNA-prøvetaking av siktede, og forkynnelse av dokumenter, mottok politikolleger trusler som var adressert til Reppen. Dette ble rapportert.

Inne i fengselet, hvor 38-åringen satt i varetekt, snakket han med medinnsatte om sine planer med Reppen. Politiet snappet opp disse opplysningene, noe som forsterket inntrykket av at truslene måtte

tas på særs alvor.

– Det ble tatt grep i politiet som sørget for min sikkerhet. Politiet patruljerte ved min private bopel døgnet rundt i nær to måneder. Vi var helt ukjent med hvem siktede kjenner i Norge, og hvilket apparat han eventuelt hadde som kunne være en trussel mot min sikkerhet. Vi visste at han kunne ringe ut fra fengselet, sier Reppen, som naturlig nok fant truslene svært ubehagelige.

Det satte ham imidlertid ikke ut av funksjon, og han arbeidet videre med de mange sakene utenlandske bander pådrar seg.

– Jeg er veldig fornøyd med hvordan arbeidsgiver tok tak i dette, sier politiadvokaten.

Henlagt

Truslene ble anmeldt av politiadvokaten, men Statsadvokaten i Oslo valgte å henlegge saken av prosessøkonomiske årsaker.

En etterforsking av truslene ville kun trenert hele utleveringssaken. I stedet ble den siktede raskt returnert til Romania, hvor han ble overtatt av rumenske myndigheter.

Det bar rett i fengsel, hvor han nå sitter.

– Vi har inngått samarbeid med rumenske myndigheter om denne saken. Skulle han på en eller annen måte slippe ut av fengsel, skal vi varsles, og min sikkerhet må igjen tas opp til vurdering, sier politiadvokaten.

«Ekstremt voldelig »

38-åringen er ingen hvem som helst: Han har gått inn og ut av rumenske fengsler siden 1993, og er idømt i alt 15 års fengselsstraff tidligere – før den eventuelle ommen for drapet på sin egen far.

Han er i sitt nabolag kjent for å ha en «ekstremt voldelig atferd», og at han holder seg totalt isolert fra det sosiale livet, ifølge rumenske myndigheter. Slik ser merittlisten hans ut i Romania og Norge:

1993: 2 år, 8 måneder, ran

1996: 2 år, 6 måneder, grov vold

2000: 3 år, 6 måneder, grovt tyveri

2003: 2 år, tre måneder, grovt tyveri

2006: 3 år, fire måneder, grovt tyveri

2008: 8 måneder, grovt heleri