Politidirektoratet.
Politidirektoratet.

Doblet budsjettet på fire år

Politidirektoratets driftsbudsjett har økt fra 117 til 242 millioner kroner siden 2011. Det har sin naturlige forklaring, sier politidirektøren.

Publisert Sist oppdatert

I samme periode, altså fra 2011 til 2015, har Politidirektoratet (POD) også gått fra 165 til 250 årsverk. I 2015 har nå POD et større budsjett enn over halvparten av landets politidistrikter.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier til Politiforum at den økningen har sin naturlige forklaring.

­– Vi har bygget oss opp på særlig fire områder. Det ene er på IKT-området, hvor vi har fått en klokkeklar bestilling. Det andre er beredskapsområdet, hvor vi også har fått en klokkeklar bestilling etter 22. juli. Vi kan ikke bare kjøpe inn hjelmer og trene mer på IP3, hvis vi ikke har noen som setter den faglige standarden og følger med på at vi gjør dette omtrent likt, sier Humlegård.

SE POLITIFORUMS BUDSJETTGRAFIKK HER

– Jobber mer strukturert

De to andre områdene er HR-siden og området for strategi og virksomhetsstyring, fortsetter han.

– Alle er enige om at vi skal jobbe med ledelse, kultur og kompetansebygging, og de må ledes fra et sted. Det er ikke en organisasjon på vår størrelse som har vært i nærheten av å være så spinkle på HR-området som det vi har vært. Konsekvensen av dette, har vært at vi har brukt pengene feil. Vi har hatt dårlige ledelsesutvelgelsessystemer og karriereplanlegging, dette gjør vi noe med nå, sier politidirektøren.

– For å si det litt tabloid: Tidligere har vi snublet fra det ene året inn i det andre. Nå jobber vi mye mer strukturert. Vi planlegger livet vårt mer enn tidligere, fortsetter han.

POD har nå en langt bedre porteføljestyring enn tidligere, og kan lettere prioritere prosjekter opp og ned, sier Humlegård. Det må til, når direktoratet jobber mer langsiktig enn tidligere.

– Vi jobber med fireårige planer, og må klare å se lenger enn neste år. Vi forsøker å tegne et større bilde mye klarere for Justisdepartementet, slik at de forstår utfordringene våre bedre enn de har gjort før.

«Dobling» ikke riktig

Dette, sier Humlegård, gjør at POD trenger flere og flinkere folk.

– Og det har vi nå på plass, slår han fast, og fortsetter:

– Det er ikke byråkrater, det er veldig flinke fagfolk. Vi har tre-fire ansatte her som har jobbet i Delta. Det er dyktige IKT-folk. Det er ikke papirflyttere vi har bemannet oss opp med. For POD har ikke hatt riktig kompetanse på alle områder.

Politidirektøren eksemplifiserer med at det var ni personer ansatt på PODs IKT-avdeling da han begynte, mens det nå er 25. POD har også blant annet opprettet en egen grense- og utlendingsseksjon, som bidrar til økt budsjett og økningen i antallet stillinger.

– Det er ikke riktig å si at vi har blitt doblet, for når vi bruker mer penger på oss selv, handler det også om at vi har gjort om prosjekter og midlertidige stillinger til faste stillinger. Det har vært med på å blåse opp regnskapet i POD. Men at det har vært en nettovekst i stillinger, er det ingen tvil om. Det har vi budsjettert med, det er drøftet med foreningene og departementet stiller seg bak dette, forteller Humlegård.

Jobben med å kvitte seg med midlertidig ansatte, ønsker POD å fortsette med.

– Målet vårt er å kvitte oss med en del konsulenter, som vi har vært helt avhengige av. Så er det også slik at vi tidligere ikke har synliggjort folk som har vært innbeordret til POD. Noen har vært innbeordret i mange år, men nå har vi sagt at vi vil ansette folk istedenfor. Vi har også avsluttet en del arbeidsforhold, for vi ønsker ikke å være flere enn det vi skal være på noen som helst måte.

Vil ikke bli større

Han sier at POD også ser etter oppgaver de kan kvitte seg med, til særorganer eller politidistriktene.

– Vi har ingen ambisjoner om å bli større enn det vi er nå. Nå skal vi begynne å sette fart og retning på denne skuta, fortsetter han, og viser til jobben med politireformen i årene som kommer.

– Det bli en mye større operasjon enn forrige reform. Vi skal både rette opp feilene fra i går, men også ruste oss for nye reformer. Det koster mye penger, men prisen for å ha vært slankere i POD, har vært veldig høy. Det har vært litt for få folk på brua.

Humlegård sier han allerede nå merker en forskjell.

– Jeg mener POD leverer mye bedre nå enn vi gjorde før. Vi har blitt konsulentstyrt, bakstyrt og understyrt i altfor mange år. POD har vært forsiktige med å ta den plassen vi skulle ha. Når jeg ser de forventningene som stilles til oss og den kritikken vi får, er det ingen tvil for meg at dette er en nødvendig vei å gå.