Forenklet forelegg

Disse vil UP digitalisere

Utydelige underskrifter, etterkontroll og en rekke feil og mangler på navn, adresse og fødselsnummer - UP vil vrake papirblanketten.

Publisert Sist oppdatert

Hvert år skriver politiet ut nærmere 110.000 forenklede forelegg for mellom 350-400 millioner kroner, ifølge Statens Innkrevingssentral (SI). Legger man tre minutter til grunn per kontroll tilsvarer dette 733 dagsverk per år.

Deretter går mye av tida til å tyde håndskrifter, finne riktig adresse og fødselsnummer, og legge inn eventuelle andre opplysninger som mangler i blanketten. Neste steg er å sende den inn til ny manuell kontroll hos innkrevingssentralen før bøtene og foreleggene kan registreres.

Utrykningspolitiet (UP) ønsker endring, og har nå spurt Politidirektoratet (POD) om å innføre elektronisk forenklet forelegg (EFF).

– Tida er overmoden for å digitalisere en stor tidstyv, sier UP-sjef Runar Karlsen.

– Etter vår mening er dette av de sakene som har størst effektiviseringspotensial både når det kommer til kvalitet og årsverk.

Skal gjøre UP mer effektive

Dette er del av UPs strategiplan, hvor teknologi er ett av tre satsningsområder for å gjøre UP mer effektive. Ifølge Karlsen er det gjort et godt arbeid om digitalisering i politiets eksisterende datasystemer og UP har blant annet konferert med Statens Vegvesen, som har lignende systemer.

En digitalisering innebærer også at påtalejuristene og politidistriktene slipper oppgavene som i dag krever manuell kontroll. Dette er flere politijurister og Riksadvokaten positive til, heter det i rapporten.

Saken ligger nå hos Politidirektoratet. De er positive, men svarer at det tekniske må på plass.

– Vi er positive til utvikling av funksjonalitet på mobile enheter, også elektronisk forenklet forelegg. Det er så langt lite erfaring i organisasjonen med utvikling av denne type funksjonalitet, men det er ingen tvil om det er i denne retningen utviklingen går. POD vil derfor være en pådriver for denne type utvikling framover, sier politiinspektør Morten Olsen Sandnes.

Politidirektoratet og Utrykningpolitiet har nå hatt flere møter.

– Planen var å bruke funksjonalitet levert av Citrix, men siden Citrix har gjort om på denne funksjonaliteten Secure Forms må det gjøres en ny vurdering for å få ønsket funksjonalitet. Men vi håper å ha en beslutning så snart som mulig.

UP-sjef Runar Karlsen vil følge opp kjenninger av politiet bedre.
Powered by Labrador CMS