Disse utfører ID-kontroll i Norge

Publisert Sist oppdatert

Arbeidstilsynet krever ID-kort for renholdere og ansatte i bygg- og anleggsbransjen (HMS). De utsteder slike kort selv, for å kontrollere hvem som jobber hvor og sikre dem tilgang til byggeplasser osv. I fjor ble det utstedt mer enn 100.000 slike kort.

Skatteetaten utsteder skattekort, og for å få det, må personen få et D-nummer. 42 skattekontorer utfører ID-kontroll for å utstede skattekort og tildele fødselsnummer for innflyttere.

NAV foretar vurdering av utlendingers identitet. Korrekt ID kreves for å få tilgang til ytelser, men NAV har blitt lurt. NAV skal basere sine opplysninger på Folkeregisteret, men dette registeret har også blitt lurt. I 2011 ble det avdekket over 500 falske personer i Folkeregisteret.

Banker må ha ID for at personer får opprette bankkonti og drive transaksjoner. Men banker har blitt lurt – kundene har benyttet falsk ID og dermed fått tildelt ekte bankkort med falsk personalia.

Brønnøysundregistrene krever ID for opprettelse av firma. Men registrene har til nylig tillatt kopi av pass tilsendt per faks, noe Nasjonalt ID-senter mener ikke er tilstrekkelig ID-kontroll.

Trafikkstasjoner utsteder førerkort og krever ID for å gjøre dette. Der har det versert falsk ID og det er gitt ut førerkort til personer som aldri har gjennomført kjøreopplæring.

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – krever ID for å godkjenne høyere utdanning som studenter har fra utlandet. De har utfordringer med å verifisere dokumenter. I tillegg er det kjent at utenlandske studenter i Norge har tatt studier her under falsk identitet.

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell skal verifisere at ID og fremlagte dokumenter er ekte for søkere til legestillinger og andre helsefagarbeiderstillinger.