Erik Hasle begynte i jobben som IKT-direktør i 2014. Nå vil han slutte.
Erik Hasle begynte i jobben som IKT-direktør i 2014. Nå vil han slutte.

Direktøren i Politiets IKT-tjenester går av i protest mot POD

Erik Hasle har sagt opp jobben og skriver til de ansatte at han mangler støtte.

Publisert Sist oppdatert

Direktøren for Politiets IKT-tjenester, Erik Hasle, har sagt opp jobben. I en e-post han har sendt ut til de ansatte, gjør han det klart at problemer i samarbeidet mellom Politiets IKT-tjenester (PIT) og Politidirektoratet (POD) er årsaken.

«Gjennom det siste året har jeg opplevd at måten vi rent faglig har ønsket å operasjonalisere PIT-huset vårt, ikke lenger har tilstrekkelig forankring i POD (hos våre eiere). En slik forankring og "sponsorship" mener jeg er helt nødvendig for den jobben jeg er satt til å gjøre. Og det er vel nå jeg mener at overskriften på denne mailen kommer til sin plass – det er en tid for alt. På bakgrunn av dette har jeg kommet frem til at det er mest riktig av meg er å stille min plass til disposisjon og jeg har derfor valgt å si opp min stilling som direktør for Politiets IKT tjenester.» skriver Hasle.

E-posten ble sendt tirsdag ettermiddag. Med innbeordrede fra distriktene, jobber så mange som rundt 500 mennesker i Politiets IKT-tjenster.

Hasle skriver at han vil fortsette i stillingen fram til en erstatter er på plass, og trolig at det vil skje på kort, sikt i form av at noen vil fungere i hans rolle. Inntil dette skriver han at det vil være «tilnærmet business as usual :)».

Hasle omtales av kilder Politiforum har snakket med, som en direktør med integritet. Han skal ha samarbeidet godt med de ansatte. Flere ansatte skal ha begynt å gråte da de fikk beskjeden i dag.

Etter det Politiforum erfarer har det i en tid vært uenighet mellom ledelsen i PIT og POD. Som Hasle skriver i e-posten dreier det seg om hvordan PIT vil «operasjonalisere PIT-huset». «PIT-huset» omtales som PITs visjon for hvordan organet skal organisere seg og jobbe på, etter den interne organiseringa av PIT i 2015.

Erik Hasle har ikke besvart Politiforums henvendelser sent tirsdag kveld. Politidirektoratets pressvakt opplyser at de er ukjent med opplysningene og e-posten fra Hasle.

Kom til POD i 2014

Hasle gikk inn dørene i Fridtjof Nansens vei 14 på Majorstua i Oslo, der Politiets IKT-tjenester holder til vegg i vegg med Politidirektoratet, første gang i 2014.

Hasle ble ansatt i kjølvannet av at Cato Rindal ble avdelingsdirektør for IKT i Politidirektoratet høsten 2013. POD valgte i denne tiden å styrke ledelsen på IKT-styring med flere nye ansettelser.

Halse hadde god erfaring med IKT i det offentlige. Han var blant annet avdelingsdirektør for IKT, strategi og plan i NAV, der han også hadde ledet driftsavdelingen. Hasle ledet planleggingen og etableringen av de som skulle drive Altinn. Han har også bakgrunn fra IKT-modernisering i Lånekassen.

Vet du noe mer om saken? Kontakt Politiforums journalister.

Powered by Labrador CMS