Difi: Arbeidet med reformen er i rute

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) legger i dag fram sin første rapport om politireformen. Den var ikke bare positiv.

Publisert Sist oppdatert

Der konkluderer de med at reformen er i rute, og at reformarbeidet ikke har påvirket resultatoppnåelsen i 2016 vestenglit - hverken i positiv eller negativ retning.

- Hovedutfordringen er at det er liten tiltro blant de ansatte til at reformen vil lykkes. Det vi synes er bekymringsfullt er at de tviler på at forutsetningene er til stede for å gjennomføre reformen i tilstrekkelig grad. At de har penger og mannskaper til å gjennomføre reformen, sier assisterende Difi-direktør Vivi Larsen.

Liten tiltro blant ansatte

Hovedutfordringen, sier hun, er at det er liten tiltro blant de ansatte til at reformen vil lykkes - slik Politiforum skrev tidligere i dag.

- Det vi synes er bekymringsfullt er at de tviler på at forutsetningene er til stede for å gjennomføre reformen i tilstrekkelig grad. At de har penger og mannskaper til å gjennomføre reformen, sier Larsen.

Begrepet «nærpolitireform» oppleves heller ikke som troverdig.

- Veldig mange ler av begrepet «nærpoliti». Det er ikke lett å se at det er en «nærpolitireform». Det er en iboende spenning mellom lokal forankring og det å få robuste fagmiljøer. Alle ser jo at det sentraliseres på en eller annen måte, sier Larsen.

Detaljstyring kan være problematisk

I Difi-rapporten vises det også til at Justis- og beredskapsdepartementet styrer reformen tett.

- Det kan ha vært forståelig i en startfase, men det fører også til detaljstyring. Man blir opptatt av enkelttiltak som stortinget har bestemt, som også gjenspeiles i tildelingene til politiet.

Det betyr at også Politidirektoratet (POD) styrer politidistriktene på en detaljert måte. Mister man de overordnede målene av syne for å fokusere på detaljene, kan reformen komme på feil spor, mener Difi.

- POD har selv varslet at det er en risiko i reformarbeidet at det er knappe frister. Dette utforder også arbeidet med tjenestemannsorganisasjonene.

Kommer med anbefalinger

Avslutningsvis kom Difi-direktøren med konkrete anbefalinger til det videre reformarbeidet.

- Vi mener det er behov for å avklare forventningene til reformen. Hva menes med nærpoliti? Det er fortsatt stor uklarhet om hva kommunene egentlig kan forvente seg i det videre samarbeidet med politiet. Hva er realistisk å oppnå med reformen på kort og lang sikt? Reformen skal gå i hvert fall fram til 2020, og det er først når vi kommer lenger ut i reformen at man vil si resultater, sier hun.

Kommunikasjon blir utrolig viktig i dette, mener Difi videre.

- Politiet må vise at de levererer. Vi tror det er viktig å synliggjøre resultatene etter hvert som de kommer. Departementet må forsikre seg om at reformen både er realistisk budsjettert og finansiert, sier Larsen, og fortsetter:

- POD må balansere sentralisering opp mot hva distriktene har behov for i lokalt handlingsrom. Vi ser at det er veldig ulike forutsetninger i distriktene. Det er forskjell på å drive politiarbeid i Nordland og Sør-Øst. Da må man ta hensyn til ulike kriminalitetsutfordringer og geografi.

Til slutt understreket hun at IKT-systemene til politiet også må prioriteres.

Tar det på alvor

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen sier i en kommentar at det er viktig å huske på at det er struktur som har blitt diskutert så langt.

- Det er en liten del av reformen, men likevel en viktig del av reformen. Det som er bra å registrere, er at reformen er i rute. Vi må ta med oss at ansatte føler dette som utfordrende. Slik vil det alltid være i en reformprosess. Dette tar vi på alvor, sier han, og fortsetter:

- Det som er viktig å understreke, er at samtidig som vi står i en reformprisesss, så leverer politiet godt.