Slik kan politiets beredskapssenter på Taraldrud bli seende ut.
Slik kan politiets beredskapssenter på Taraldrud bli seende ut.

Dette vil de bygge i politiets nye beredskapssenter

Helikopterhangar, sykehus, skytebaner og treningsbygg. Plan om beredskapssenter på Taraldrud er klar.

Publisert Sist oppdatert

I dag offentliggjorde Justis- og beredskapsdepartementet en reguleringsplan for det nye beredskapssenteret på Taraldrud utenfor Oslo.

Her skisserer de opp hvor de ulike delene av beredskapssenteret vil ligge på tomta, og hvilke konsekvenser dette vil medføre.

Planen innebærer en konkretisering av det nye senteret som skal huse politiets helikoptertjeneste, beredskapstroppen, bombegruppen og krise- og gisselforhandlerstjenesten, og nå skal den ut på høring.

Skytebaner, helikopterbase og arbeidsplass for inntil 300 ansatte

Ifølge reguleringsplanen planlegges det nå bebyggelse og parkering på inntil 33.000 kvadratmeter. Dette er mer enn den tidligere tiltenkte tomta på Alnabru i Oslo hadde tillatt. I tillegg skal man kunne utvide med 12.000 kvadratmeter ved en senere anledning på Taraldrud.

Beredsskapssenteret inneholder en egen base med landings- og startområde, oppstillingsområde og hangarer for tre politihelikoptre. Landings- og startområdet er planlagt 300*30 meter stort.

I planen heter det at beredskapssenterets hovedbygg og treningsbygg vil bli lokalisert sentralt på tomten, nær helikopterhangarene. Inntil 300 personer skal kunne jobbe ved beredskapssenteret, fordelt på de nasjonale beredskapsressursene, administrasjon og servicefunksjoner.

Utendørs skytebaner og øvingsanlegg for strid i bebygd område (SIBO) plasseres i den laveste delen av tomten – helt mot nord. For å begrense utbredelsen av støy mot boligområder, skal skyteretning være mot sør og øst (se kartet under). Skytebanene vil bestå av en 50-meterbane og en kombinert 100- og 200-meterbane. De vil ha plass til 15-20 samtidige skyttere, og skyting 90 grader ut til begge sider.

Vil skyte og sprenge mellom 07.00 og 19.00

På grunn av naboer og omgivelser, vil muligheten for støyende aktiviteter begrenses. Derfor legger planen fram to forslag, som begge innebærer at politiet ikke kan skyte eller støye lørdager, søndager og helligdager. Det ene tillater støy fra skyting og øvelser kun på hverdager fra klokka 08.00 til klokka 17.00, samt fra klokka 17.00 til 20.00 på to faste ukedager.

Politiet ønsker imidlertid å tillate støy mandag til fredag fra klokka 07.00 til klokka 19.00, samt fra klokka 19.00 til 23.00 på én fast dag i måneden. Dette forslaget innebærer også at politiet kan trene med eksplosiver som støyer mye fra klokka 10-14 tre dager uka.

For å redusere støy foreslås det å bygge 10 meter høye støyvoller, overbygging av standplass og eventuelt andre tiltak på skytebanene. I tomtens nordområde skal det også bygges et innendørs anlegg hvor skyting og sprengning kan foregå i mer skjermede omgivelser enn utendørs, heter det i reguleringsplanen.

For å ivareta sikkerheten foreslås det å stenge av området med tre metergjerder og adgangskontroll. Beredskapssenteret vil få adkomst fra to veier, hvorav den ene først og fremst er en utrykningsvei.

Beredskapssenter 2.jpg

Slik skisseres anlegget opp på tomta på Taraldrud.
Slik skisseres anlegget opp på tomta på Taraldrud.
Powered by Labrador CMS