Politiet har fortsatt lang vei framover før politireformen er gjennomført. Bare en liten del er klar fra nyttår.
Politiet har fortsatt lang vei framover før politireformen er gjennomført. Bare en liten del er klar fra nyttår.

Dette skjer når politireformen iverksettes fra nyttår

– Ingen vil merke noen forskjell, sier politisjefen.

Publisert Sist oppdatert

Om bare noen dager har Norge tolv nye politidistrikter. Startskuddet for Politireformen har gått. Så hva skjer nå?

Tidligere denne måneden fortalte Politidirektoratet til Politiforum at de jobber ut ifra en femårsplan. Det vil med andre ord ta tid før endringene i reformen er iverksatt.

Det vil skje gradvis, og det vil skje i ulikt tempo i de ulike distriktene, alt etter hvor komplekst det vil være å endre et distrikt.

Etter det Politiforum forstår er dette planen:

Organisering på plass innen 2017

Den 1. januar er nye distrikter formelt etablert. Ny politimester er ansvarlig for distriktet og nytt hovedsete er bestemt.

– Det er i korte trekk det som er nytt fra 1. januar. Hverken medarbeidere eller publikum vil merke noen forskjell i starten, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til Politiforum.

Etter dette skal politimesteren umiddelbart starte med å etablere en ny organisasjon. Fram til organisasjonen er klar skal det etableres interimløsninger, midlertidig organisering som gjør at politimesteren kan styre distriktet. Den operative driften vil basere seg på dagens drift i distriktene før 2016.

Etter et halvt år til et helt år vil ny driftsmodell for det nye samlede distriktet kunne tre i kraft. Da håper POD på at ny organisasjon i distriktet er etablert. Det vil variere fra distrikt til distrikt når dette er klart. Det kan også strekke ut i 2017.

Så mye er klart: Bare bittelitt er klart fra nyttår, forteller politidirektør Odd Reidar Humlegård. Da starter endringsarbeidet for alvor i politiet.
Så mye er klart: Bare bittelitt er klart fra nyttår, forteller politidirektør Odd Reidar Humlegård. Da starter endringsarbeidet for alvor i politiet.

Når endringen av organisasjonen starter ved nyttår, starter også personalløpet, der den enkelte ansatte etterhvert som ting blir avklart, vil få informasjon og beskjed om hva som vil skje med jobben.

– Det blir et komplisert personalløp med mange involverte. Det må skje i faser. Vi jobber nå med å legge opp et godt koordinert løp i samarbeid med organisasjonene. Jobben til politimestrene i starten, er å kjøre et godt omstillingsløp. Det er de som ser helheten i virksomheten sin, sier avdelingsdirektør i POD, Frede Hermansen.

LES OGSÅ: – Omstillingsavtalen er kjempeviktig.

Vil etablere to operasjonssentraler i kvartalet

Som Politiforum fortalte tidligere denne uken vil den første nye operasjonssentralen vil stå klar mot slutten av 2016, hvis POD får det som de vil. POD planlegger å etablere to operasjonssentraler i kvartalet etter 2016.

– De første operasjonssentralene kommer på plass i løpet av neste år, men det er fortsatt usikkert hvor raskt dette arbeidet går. Det handler om de underliggende systemene, for alt politiet gjør, understøttes av teknologi. Det er med på å begrense oss. Vi skulle gjerne kjørt et raskere løp, konstaterer Hermansen.

For at nye operasjonssentraler skal kunne komme på plass må IKT-løsninger (eks. BL og PO) tilpasses. Dette vil skje distrikt for distrikt. Rekkefølgen avhenger av hvor vanskelig det er å tilpasse IKT-systemene, og den bestemmes av POD.

– Jeg ble også overrasket over at dette skal ta så lang tid. Men det er faktisk veldig vanskelig. Kompleksiteten på teknologien og funksjonaliteten til operasjonssentralene er noe helt annet i dag enn under forrige reform for 15 år siden, sa politidirektør Humlegård til Politiforum tidligere denne uken.

LES OGSÅ: Disse operasjonssentralene vil bli slått sammen først.

Enkelte steder er det også lettere å samlokalisere sentralene bygningsmessig, enn andre. Noen steder krever ny operasjonssentral mer utbygging. Et eksempel er i Tønsberg i Sør-Øst, der det trolig skal bygges et nytt bygg ved siden av dagens politistasjon.

– Vi starter der det er enklest, sier Hermansen.

POD har etter det Politiforum erfarer delt opp reformen i fire milepæler. Det vil variere når disse er nådd i de ulike distriktene.
POD har etter det Politiforum erfarer delt opp reformen i fire milepæler. Det vil variere når disse er nådd i de ulike distriktene.

Teksten fortsetter under bildet.

Fire milepæler

Politidirektoratet og Prosjekt nye politidistrikter definerer selv, etter det Politiforum erfarer, fire milepæler for omorganiseringen i hvert distrikt.

De tre første har vi nevnt, den fjerde omhandler opprettelse av felles administrative IKT-systemer. Eksempler er SAP og bemanningssystemet TTA. Disse skal rulles ut sentralt fra POD etterhvert som de er klare for distriktene.

Politidirektøren ber om tålmodighet.

– Vi må forventningsstyre dette internt og eksternt, sier Humlegård.

– Mulighetenes år

For når alt kommer til alt, vil altså ikke den enkelte ansatte merke mye fra 1. januar. Endringene kommer etterhvert.

– Størstedelen av våre ansatte jobber i de geografiske driftsenhetene. Det er ikke der endringene skjer på nyåret. Det er først og fremst i funksjonene rundt politimesteren og ledelsen, sier Hermansen, og legger til:

– Du må ikke snu deg rundt 1. januar og begynne å løpe.

Politidirektøren mener man er på rett spor.

– Dette er noe vi har ønsket lenge. 2016 blir mulighetenes år, og det mener jeg virkelig.

Og budsjettet?

– Vi jobber knallhardt med budsjettet for å gjøre det best mulig for politiet. Så vet vi at det blir stramt også i 2016, avslutter politidirektøren.