Odd Reidar Humlegård er blant de best betalte direktørene i norske direktorater, selv om direktoratet han leder er mindre enn andre.
Odd Reidar Humlegård er blant de best betalte direktørene i norske direktorater, selv om direktoratet han leder er mindre enn andre.

Dette har du ikke sett før: En lønnsvinner fra politiet

Politidirektøren topper listen over lønna til direktørene i 11 direktorater Politiforum har sjekket.

Publisert Sist oppdatert

Politiforum kunne for to uker siden legge fram lederlønningene i Politidirektoratet. Politidirektør Odd Reidar Humlegård tjener over 1,6 millioner kroner inkludert tillegg, og totalt bruker direktoratet 32 millioner kroner på lederlønninger.

– Lønningene i POD øker reflekterer i stor grad det markedet vi opererer i. Lønninger og eventuelle lønnsjusteringer speiler både PODs strategiske retning og det konkurransepregede markedet som nå eksisterer. Statens retningslinjer for lønn er til enhver tid førende for hva vi tilbyr våre medarbeidere, sa Humlegård til Politiforum for drøyt to uker siden.

Politiforum har videre bedt om innsyn i lønna til sjefene i ti andre direktorater. Og politisjefen kommer svært godt ut blant sine sjefskolleger.

Høyest blant de jevnstore

Det er flere direktorater på størrelse med Politidirekoratet, når det kommer til ansatte i selve direktoratet. POD oppgir å ha nesten 240 faste ansatte, mens eksempelvis Oljedirektoratet og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har 230 og 250 ansatte.

  • Difi-direktør Steffen Sutorius har en lønn på 1,3 millioner kroner.
  • Oljedirektør Bente Nyland har utbetalt 1.382.000 kroner.

I større direktorater som Vegdirektoratet (underlagt Statens Vegvesen) og Helsedirektoratet, med henholdsvis 1267 og 850 ansatte, er lønna slik:

  • Helsedirekør Bjørn Guldvogs årslønn og personlige tillegg utgjør 1.587.210 kroner.
  • Veidirektør Terje Moe Gustaven har utbetalt 1.609.000 kroner.

Ikke alle etater og direktorater er imidlertid med i Politiforum oversikt. Sjefen for NAV, en enorm etat, har en lønn på 1,85 millioner kroner.

Det er heller ikke sånn at direktørene, ei heller politidirektør Humlegård, bestemmer sin egen lønn. Den fastsettes gjennom statens lederlønnssystem og Justis- og beredskapsdepartementet.

Les også: Politiets Fellesforbund om POD-lønna: – Bra de går foran.

Slik er lønna fordelt blant sjefene i 11 norske direktorater

Det er direktoratene selv som har oppgitt lønna til direktørene, på spørsmål fra Politiforum. De inkluderer personlige tillegg, dersom direktørene har dette.

Dette er lønna til direktørene i direktoratene delt på antall ansatte i direktoratet

Det er direktoratene selv som har opplyst om hvor mange ansatte de har, enten på e-post eller på nettsidene sine. Tallene sier imidlertid ingenting om hvor mange som jobber i etaten direktoratene leder.

Departementet: Derfor har Humlegård den lønna han har

«Departementet er opptatt av at lønns- og arbeidsvilkår i politiet skal bidra til å støtte opp om politiets mål og motivere til innsats og resultater»

Direktør i politiavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, Sven Olav Gunnerud, forklarer gjennom kommunikasjonsavdelingen i departementet hvorfor Humlegård har den lønna han har. Statens toppledere er innplassert i statens lederlønnssystem, og det gjelder også politidirektøren.

– Stillingene er inndelt i intervaller fra A til E, hvor E er høyeste nivå. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som avgjør i hvilket intervall den enkelte stilling skal plasseres. Stillingen som politidirektør er innplassert i intervall E, som har et lønnsspenn fra 1,2 til 2 mill.kr. Politidirektøren er leder for politi- og lensmannsetaten med ca. 15.000 ansatte og har i 2016 ansvar for et budsjett på nærmere 16 milliarder kroner. Stillingen som politidirektør er en sentral stilling med et stort og viktig ansvarsområde. Det er av avgjørende betydning at man kan rekruttere en dyktig leder til denne stillingen. Lønn er viktig for å konkurrere om gode lederkandidater, skriver Gunnerud.

Politiforum har også stilt departementet spørsmål om god lønn for direktøren bør gjenspeiles hos de politiansatte.

– Justis- og beredskapsdepartementet vil understreke at medarbeiderne er politiets viktigste ressurs. Vi har mange dyktige og engasjerte mennesker i politiet som står på hver eneste dag for å løse viktige samfunnsoppgaver. Forhandlinger om ny hovedtariffavtale foregår mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og organisasjonene. Men vi vil likevel gi uttrykk for at departementet er opptatt av at lønns- og arbeidsvilkår i politiet skal bidra til å støtte opp om politiets mål og motivere til innsats og resultater, avslutter Gunnerud.