Finansminister Siv Jensen er sjef for pengesekken. Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen for politiet. Hvordan fordeler de pengene for neste år?
Finansminister Siv Jensen er sjef for pengesekken. Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen for politiet. Hvordan fordeler de pengene for neste år?

Dette får politiet å rutte med

13,4 milliarder kroner skal gå til å drifte politidistrikter og særorganer.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen foreslår at politiets driftsbudsjett skal være på nesten 13,4 milliarder kroner. Dette er en økning på i overkant av 600 millioner kroner fra fjorårets statsbudsjett.

Disse milliardene dekker de alle de ordinære driftsutgiftene i politidistriktene, Politidirektoratet og særorganene. Lønn, politibiler, våpen og IKT-verktøy er en del av disse driftsutgiftene.

Styrker PST kraftig

Penger til Politihøgskolen (PHS) og Politiets sikkerhetstjeneste kommer utenom denne summen. PHS får neste år nesten 573 millioner kroner å rutte med. Det er en økning på 2,2 prosent.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) får en kraftig økning på hele 11 prosent fra forrige fjorårets budsjett på 572 millioner kroner. Regjeringen foreslår får 631 millioner kroner til PST neste år.

Av disse skal 8,8 millioner kroner brukes til spaning og innhenting av informasjon på nye kommunikasjonsplattformer. 31,2 millioner skal brukes på IKT-tiltak. 20 millioner skal gå til flere ansatte, nytt utstyr og kompetanseheving i livvakttjeneste.

Penger til nyansettelser

Regjeringen gir penger til nyansettelser og oppfølginger av disse. Totalt gis det 420 millioner kroner for å styrke grunnbemanningen i politiet, påtalemyndigheten og domstolene, skriver Justis- og beredskapsdepartementet.

Fra tidligere er det kjent at 165 millioner kroner skal brukes til å ansette rundt 350 nyutdannede politifolk fra sommeren. Pengene er øremerket nye ansettelser. I tillegg gis det 200 millioner kroner til å dekke inn virkningene av ansettelsene.

Videre oppretter regjerringen 69 nye juriststillinger. 50 stillinger skal være i politiet, 12 i statsadvokatembetene og sju til saksbehandling. Totalt gis det 51,4 millioner kroner til juriststillingene.

10 millioner skal brukes til å styrke kapasiteten i domstolene gjennom omprioritering innenfor justissektorens budsjettramme.

I Politidirektoratet må det imidlertid kuttes. POD må kutte med minst 95 millioner kroner, hvorav 35 millioner skal kuttes i overtidsbetaling, skriver NRK.

Mer penger til PST og beredskap

Politiet får 150 millioner nye kroner som skal brukes til arbeidet med igangsetting av ny politireform.

Regjeringen vil bedre helikopterberedskapen ved å døgnbemanne helikopterbasene i Bardufoss og på Rygge. 32,6 millioner kroner skal gjøre at Forsvaret skal kunne redusere responstid fra to til én time. Dette gjør at det til enhver tid er fire beredskapshelikoptre som skal kunne bistå politiet, og bidra til at Beredskapstroppen, Bombegruppa og andre spesialister skal kunne komme seg raskere fram.

6 millioner kroner skal brukes til etablering av en IKT-plattform til krisehåndtering.

Flere fengselsplasser

Det settes av penger til 41 nye fengselsplasser. Disse skal bygges i eksisterende fengsler og koster 81 millioner kroner. De skal bygges ved Kongsvinger, Hustad, Bergen og Bodø fengsel. Det settes også av penger til vedlikehold av fengslene og etablering av ungdomsenhet i Eidsvoll.

Regjeringen vil også fortsette arbeidet med å returnere kriminelle utlendinger raskt. De gir 82 millioner kroner til flere uttransporteringer og styrking av ID-arbeidet i politiet. Det skal også opprettes 90 nye plasser på Polititets utlendingsinternat på Trandum.