Dette er hundetjenesten

Å bli hundefører, er noe en polititjenestemann velger selv.

Publisert Sist oppdatert

I dag finnes det rundt 220 godkjente politihunder i Norge, fordelt på de fire kategoriene narkotikahund, patruljehund, brannhund og bombehund. De fleste hundene er i privat eie, men enkelte eies av arbeisgiver.

Ingen polititjenestemenn får pålegg om å starte opptrening av hunder til å bli politihunder. Initiativet tas av den enkelte selv, i samråd med arbeidsgiver. Aktuelle hunder blir mentalt testet ved 12-månedersalderen, for å avgjøre om den kan egne seg som tjenestehund. Godkjennes valpen, gjennomføres det deretter trening i rundt to år før hunden kan godkjennes som politihund.

Når hunden er i tjeneste, må den gjennom en godkjenning annet hvert år for å kunne fortsette som politihund. Utenom arbeidstiden er det i hovedsak hundeførerne som har politihundene i sitt eie.

Kilde: Politidirektoratet