- Det går i gal retning

– Jeg er bekymret for utviklingen med sentralisering og fjerning av arbeidsoppgaver fra politiet, sier leder for Politiets Fellesforbund (PF) Arne Johannessen.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg opplever at det er svært mange som er enig i at det går i gal retning med nærpolitiet. Men det mangler politisk handlekraft til å stoppe den negative utviklingen, og snu det i bedre retning, sier Johannessen til Politiforum.

I slutten av januar uttrykte justisminister Grete Faremo bekymring for tilliten til politiet under Stortingets spørretime.

Johannessen er glad for at justisministeren trekker frem tillit til politiet som tema, og at hun er bekymret for tilliten mellom innbyggerne og politiet.

Tillit viktig

– Et velfungerende nærpoliti er en vesentlig suksessfaktor for dette tillitsforholdet. Vi ser verdien av tette bånd mellom publikum og politi i det forebyggende arbeidet. Tilliten er viktig for å bygge respekt for politiet, for at politiet skal lykkes med sin samfunnsrolle i vid forstand. Og ikke minst for å få tips av publikum i store og viktige etterforskningssaker, sier PF-lederen.

Han mener at politiet vil gjøre det enda vanskeligere å oppklare alvorlig kriminalitet ved å fortsette å organisere seg bort fra publikum.

– Da får vi informasjonstørke, slik som for eksempel politiet i Malmø nå opplever, sier Johannessen.

Han sier at Politiets Fellesforbund gjerne vil være med å diskutere framtidens nærpoliti.

Vent på resultatreformen

– Jeg tror ikke framtidens nærpoliti vil være ordnet på samme måte som i tidligere. Vi må ta inn over oss nye generasjoners forhold til sosiale media, og derfor vurdere patruljerende politi på nett, på samme måte som politi ute på veiene. Men vi må ikke ødelegge strukturen i politiet før Stortinget får behandlet Resultatreformen, sier Johannessen.

Han forventer at politimestrene er lydhøre for ønsker og krav fra publikum, og påpeker at det går gal vei med tillitsforholdet hvis publikums behov blir neglisjert.

– Toppledere i politiet må være publikums tjenere, og ikke regjeringens øyetjenere, understreker PF-lederen.