En ny masteravhandling avdekker at legning til kolleger har blitt "en snakkis" på jobben.
En ny masteravhandling avdekker at legning til kolleger har blitt "en snakkis" på jobben.

«Det er viktig at du overnatter sammen med meg»

Det finnes ledere i politiet som forskjellsbehandler ansatte basert på kjønn og legning, viser ny avhandling. Og det kan være belastende å ta på seg tillitsverv.

Publisert Sist oppdatert

"Nå skal vi jobbe veldig tett sammen, så nå tror jeg det er viktig at du kommer hjem til meg på hytta mi, og at vi er der hele uka og at du overnatter der".

"Du er veldig fin på håret".

"Nå må jeg ha en klem".

Sitatene over kommer fra en driftsenhetsleder i politiet og er rettet mot en kvinnelig politileder. Den kvinnelige politilederen forteller om måten hun har blitt snakket til, i den ferske masteroppgaven "Ny som leder i politiet". Gjennom intervjuer med nye ledere i ulike politidistrikter kommer det fram at det i politiet oppleves forskjellsbehandling basert på kjønn, legning og tillitsverv.

Homofili ble snakkis

I et annet tilfelle ble det en snakkis på jobben da en kollega som var homofil søkte jobb.

"Det har blitt en dårlig kultur ved at vi lar oss underholde av å stigmatisere folk. Det er uproft å ha sånne holdninger når du er leder", fortelles det i intervjuet.

– Dette er eksempler på at man behandler kvinnelige kollegaer annerledes enn menn. Og at man omtaler kollegaer med annen legning annerledes, på tross av at man i 2014 har lovfesta rettigheter. Det er skuffende, forteller Finn-Arild Bystrøm, forfatter bak masteroppgaven.

Han har undersøkt hvordan det er å være ny leder i politiet. Bystrøm mener det er snakk om mer enn vitsing.

– Dette har skjedd over mange dager og over flere nivåer. Da er det holdninger som bør jobbes med blant ledere i politiet, mener Bystrøm.

– Kan være vanskelig å være tillitsvalgt

I masteravhandlingen kommer det også frem eksempler på tillitsvalgte som føler at ledere ikke klarer å skille mellom jobben som politiansatt og tillitsverv.

Blant annet er det eksempler på en tillitsvalgt som etter uenigheter med sjefene ikke lenger fikk være etterforskningsleder. Det er også eksempler på tillitsvalgte som blir slitt ut.

Stein Nordahl Wilhelmsen
Stein Nordahl Wilhelmsen

– Inntrykket mitt er at det er fint å være tillitsvalgt og at det er mye bra tillitsvalgtarbeid i distriktene. Men dette er også et bevis på at det kan være vanskelig å være tillitsvalgt i politiet. Dette må politiet være oppmerksomme på. Det skal være jevnbyrdighet og respekt mellom tillitsvalgte og ledere, mener Bystrøm.

Det er også de tillitsvalgte enige i. Leder for Politiets Fellesforbund i Hålogaland, Stein Nordahl Wilhelmsen, sier han selv ikke har opplevd det som vanskelig å være tillitsvalgt. Men han kjenner til ansatte som synes det er belastende.

– De føler at de blir forbigått. At ledere ikke kontakter dem før prosessen går mot slutten og lederne må krysse av for at de tillitsvalgte er kjent med planene. Kommer man da med en kritisk røst oppfattes man som plagsom, forteller Wilhelmsen (på bildet til høyre).

Demokratiunderskudd

Wilhelmsen mener det er for lite demokrati enkelte steder i politiet.

– Det skjer mye og mange avgjørelser skal tas, men samtalene med tillitsvalgte kommer for seint når avgjørelsene er tatt. Hvis avgjørelser tas slik er det demokratiunderskudd. På den måten kommer vi oss ikke videre i politiet, mener lokallagslederen.

Også PF-leder i Sør-Trøndelag, Vidar Johnsen, mener det er dårlig ledelse dersom tillitsvalgte opplever sanksjoner.

– Da er det et grovt brudd på avtaleverket. Det er karrierefremmende å ta på seg tillitsverv, og det må arbeidsgivere forholde seg profesjonelt til, sier Johnsen.

– Det er viktig for å skape gode samarbeidsforhold. Våre tillitsvalgte skal ha forståelse for lederrollen, men politimester må også ha forståelse for tillitsvalgtes rolle.

Wilhelmsen i Hålogaland sier de har problemer med å få tillitsvalgte ved enkelte arbeidsplasser. Han tror belastningen de føler kan ha noe av skylda for det.

– Jeg vet ikke hva som er årsaken til at det er vanskelig å skaffe tillitsvalgte. Men det kan være at mulige tillitsvalgte synes det er belastende å skulle stå opp imot en ledelse som har andre oppfatninger om hvordan ståa burde være på jobben, sier Wilhelmsen.

Politidirektoratet har så langt ikke besvart Politiforums henvendelser.

Har du opplevd uheldige hendelser på jobben? Tips oss.