Venter mildere vær: Politidirektør Odd Reidar Humlegård mener 2017 vil fare mildere med politimesternes lommebøker enn fjoråret.
Venter mildere vær: Politidirektør Odd Reidar Humlegård mener 2017 vil fare mildere med politimesternes lommebøker enn fjoråret.

– Det blir litt prematurt med disse scenariene. I 2017 får politiet mer å rutte med.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård avfeier at politimesteren i Vest kan måtte kutte 140 årsverk.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg leser reaksjoner på at det er uholdbart hvis man må kutte 140 årsverk, men det bildet er jeg nødt til å korrigere. For det kommer ikke til å skje.

Nå tar også politidirektør Odd Reidar Humlegård bladet fra munnen, etter avsløringene av økonomisituasjonen i politiet i Vest og de kraftige reaksjonene som har kommet i ettertid.

Fram til torsdag morgen var selve brevet fra politimester Kaare Songstad, der Songstad tegner opp to scenarioer som i verste fall kan ende opp med reduksjon på 140 årsverk i politidistriktet, ukjent for politidirektøren. Det kom litt overraskende på ham.

Overfor Politiforum sier Humlegård imidlertid at innholdet er til å kjenne seg igjen i. Han synes bare det er litt «prematurt» å presentere slike scenarioer nå.

– Det er viktig for meg og si at de scenarioene som tegnes opp i brevet, er basert på at vi i fjor sommer ba distriktene planlegge budsjetter med et kutt på to prosent. Det er basert på en flere måneder gammel planleggingsfase. Vi har jo ikke fått noe tildelingsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet ennå. Da blir det litt prematurt med disse scenarioene, når vi ikke har fått noe budsjett eller har fordelt en krone enda, sier Humlegård.

Lover et bedre år

Politidirektøren sier han har snakket med politimester Kaare Songstad i dag. De er enige om mye, sier han.

– Vi er enige om at politiet har et etterslep og at etaten har vært underfinansiert. Dette gjelder hele landet rundt, ikke bare i Vest. Vi diskuterer denne økonomisituasjonen hvert år.

Men uten noe budsjett klart, er det vanskelig å tegne opp hvordan økonomisituasjonen vil ende, mener Humlegård. Han kan bare love én ting: At det blir bedre.

– Fakta er at budsjettet for 2017 vil bli høyere for politiet enn noensinne. Flere vil bli ansatt. Det er penger å rutte med. Så forstår jeg at sykkel-VM og flere ansatte på flyplassen og andre ting vil koste. Men det blir bedre for politiet i år.

– Det kan du altså love?

– Det kan jeg love. Det er mer penger.

Peker på 2281 nyansatte

Et nedtrekk på 140 ansatte i Vest politidistrikt vil på ingen måte skje, avfeier politidirektør Odd Reidar Humlegård. Han sier bemanningen vil øke igjen i 2017, slik som den har gjort de siste fem årene. Også i Vest.

– Det er noen stolper jeg mener må etableres for denne debatten. Vi har sett på antall ansettelser de siste fem årene fram til november i år, og da snakker vi besatte årsverk som står på lønningslista vår. Det er ansatt 1281 politifolk i Norge. 157 jurister. Og 842 sivile. Totalt altså 2281 flere ansatte på fem år, og de aller fleste har gått til distriktene, ramser Humlegård opp.

Så tar han for seg distriktet til politimester Songstad.

– De har økt bemanningen hvert år de siste fem årene. De har fått 141 politifolk. 20 jurister. 32 sivile. Totalt 193 nyansatte. Nå er de på 1260 medarbeidere i distriktet, konkluderer han.

– Det er dette som er tallenes klare tale. Stor vekst.

Det vil ansettes nye politifolk i 2017

Likevel kommer ikke politidirektøren unna at stillingsveksten stoppet opp i 2016. Flere hundre nyutdannede politifolk står uten jobb. Mange uttrykker frustrasjon. Noen misnøye med regjeringa og Politidirektoratet.

– Lønnsmidlene i distriktene ble brukt på driftskostnader i fjor, blant annet på grunn av effektiviseringskutt i budsjettene. Men i 2017 skal det etterslepet hentes inn. Nå sitter vi og regner på hvor mye av den totale potten som skal gå til lønnsmidler og hva som skal gå til andre ting. Men det vil bli ansatt mange politifolk i 2017. De som får mindre i 2017 er faktisk særorganene. Kripos for eksempel. Og Politidirektoratet. Så det må ikke framstilles som at 2017 blir verre enn noen gang. På slutten av året vil mange flere være ansatt. Akkurat hvor mange nyansatte det blir innen utløpet av 2017 går ikke å si sikkert nå. Men i vår og høst vil det ansettes folk suksessivt, konstaterer politisjefen.

– Så det er lovende også for 2016-kullet?

– Det vil jeg si. Dette er vi opptatt av. Vi trenger nye hoder og hender. Men balansen mellom nye politifolk og at vi har utstyr og systemer som de kan bruke, må vi også ivareta. Vi har to milliarder kroner i IKT-etterslep som vi jobber med å ta ned hver dag. Vi har en stor utviklingsportefølje.

– Vil politiet nå to politifolk per tusende innbygger innen 2020?

– Sånn ser det ut på prognosene. I 2017 kommer vi i gang med stillingsveksten igjen, men det hjelper samtidig ikke å få flere politifolk uten at det underliggende av systemer, materiell og teknologi også er finansiert og tilgjengelig for dem.

Mange vil styre prioriteringene

Politimester Kaare Songstad tar også opp konsekvensene av prioriteringene fra Den høyere påtalemyndighet og andre sentrale aktører i sitt brev. Distriktene tvinges å prioritere saksområder, uten at de som pålegger dem prioriteringene tar ansvar for konsekvensene det kan få for økonomien og andre deler av politiets virksomhet, er tonen fra Songstad.

Han presiserer at prioriteringer kan være viktige og riktige, men er kritisk til at distriktene selv igjen med regninga når de må prioritere stadig flere og tyngre oppgaver.

Humlegård kjenner seg dels igjen i beskrivelsen fra politimesteren.

– Til det Kaare beskriver av ulike styringssignaler, så kjenner vi det godt igjen. Jeg holder åpne innlegg om dette. Midler øremerkes. Stortinget har sine føringer, departementet har sine. Riksadvokaten. PST styrer også noen ressurser i distriktene. Og så til slutt skal vi i POD og distriktet fordele penger. Men det har vi altså bedre forutsetninger for å gjøre i 2017 enn på lenge.

– Er det bra Songstad sier ifra?

– Ja, det er bra. Men poenget er at det ikke er ukjent for oss og at det er et noen måneder gammelt scenario.

Justis- og beredskapsministeren: – Hver enkelt politimesters ansvar

I en e-post, via kommunikasjonsenheten i Justis- og beredskapsdepartementet, påpeker justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen torsdag ettermiddag at brevet fra politimesteren i politidistrikt Vest ikke er en beslutning om budsjettkutt.

– Det er en del av en den ordinære dialogen om budsjettarbeid mellom Politidirektoratet og politidistriktene. Noen forslag tas med videre, andre ting forkastes, skriver Amundsen.

Selv om ikke ministerens ansettelsestall er helt samkjørte med hans eget underliggende direktorat, peker han uansett på det han omtaler som en historisk satsing på politiet.

– Det har aldri vært bevilget mer penger til politiet, det har heller aldri blitt ansatt flere politifolk enn nå. Driftsbudsjettet til politiet er blitt styrket med to og en halv milliard og det er 1644 flere ansatte siden denne regjeringen tiltrådte. Vi forventer at politidistriktene vil få økt handlingsrom i sine driftsbudsjetter i år, og at det gir et godt grunnlag for å gjennomføre nærpolitireformen. Når det er sagt: Det vil også for 2017 være behov for stram styring og prioritering i politiet. Det er hver enkelt politimesters ansvar å sørge for at ressursene fordeles og benyttes slik at prioriterte saker får nødvendig oppfølging innenfor de fastsatte rammene.

LES MER OM POLITI-ØKONOMIEN

Skrev brev: Kaare Songstad, politimester i Vest.
Skrev brev: Kaare Songstad, politimester i Vest.
Hever lista: Politidirektøren lover at flere politifolk vil ansettes i år, sammen lignet med i fjor. Da stoppet stillingsveksten opp. Nå skal den skyte fart igjen.
Hever lista: Politidirektøren lover at flere politifolk vil ansettes i år, sammen lignet med i fjor. Da stoppet stillingsveksten opp. Nå skal den skyte fart igjen.
Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.
Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.
Powered by Labrador CMS