Politibetjenter på Storskog jobbet dag og natt i fjor for å ta unna alle asylsøkerne på det lille tjenestestedet. Det var til tider vanskelig for ansatte å vite hva slags rutiner som gjaldt for ID-registrering, ifølge Nasjonalt ID-senter.
Politibetjenter på Storskog jobbet dag og natt i fjor for å ta unna alle asylsøkerne på det lille tjenestestedet. Det var til tider vanskelig for ansatte å vite hva slags rutiner som gjaldt for ID-registrering, ifølge Nasjonalt ID-senter.

Derfor feilet ID-registreringa under asylkrisa i fjor

Nasjonalt ID-senter har evaluert ID-arbeidet som politiet gjennomførte.

Publisert Sist oppdatert

Hverken utlendingsforvaltningen eller andre myndigheter var forberedt på en tredobling av antallet asylsøkere til Norge i fjor, og hverken politi eller de andre aktørene var rustet til å gjennomføre et godt ID-arbeid.

Det er blant konklusjonene i en rapport Nasjonalt ID-senter presenterer i dag, der de har evaluert ID-arbeidet som ble utført på mottakssenteret på Råde, hos PU på Tøyen i Oslo, på grensestasjonen på Storskog og i Vestleiren i Finnmark høsten 2015.

Aktørene hadde ikke beredskapsplaner for hvordan ansvaret mellom dem skulle koordineres, og politiet fikk tilført ressurser fra Politidirektoratet for sent. Mangel på personell førte til mangelfulle registreringer, er blant funnene i rapporten.

LES OGSÅ: Nå blir det lettere å gjennomføre ID-kontroll ute i felten

Daglige endringer i rutinene

Blant annet trekkes det fram at ledere ble brukt på andre oppgaver enn ledelse, og at det tidvis kom daglige endringer i registreringsrutinene. Disse endringene ble ikke formidlet godt nok, og det ble skapt usikkerhet rundt hvordan politifolk skulle registrere asylsøkere. Blant annet har asylsøknader blitt behandlet feil.

Det var også manglende samhandling de ulike etatene og aktørene imellom. Evalueringen er gjort etter intervjuer med 52 ansatte i POD, UDI, UNE, PU, PST, Øst pd, Finnmark pd og Nasjonalt ID-senter.

Politiforum belyste i november at hundrevis av unge, nyansatte PU-betjenter ble satt til å registrere det store antallet asylsøkere. De nyansatte fikk imidlertid ikke god nok opplæring i den hektiske tiden og det var ikke nok erfarne ansatte som kunne bistå dem. Mangel på utstyr for opptak av biometri vanskeliggjorde også registreringsarbeidet.

For å styrke etatenes ID-beredskap foreslår Nasjonalt ID-senter derfor blant annet felles beredskapsplaner, oversikt over hvilken kompetanse som bør kreves for ulike arbeidsoppgaver, klargjøring av lederes rolle og ansvarsoppgaver og flere tiltak for å tydeliggjøre rutiner som bør følges i registreringsarbeidet. De foreslår også å gjøre ID-fag obligatorisk på Politihøgskolen og en rekke tiltak for å heve kompetansen hos de ansatte, samt anskaffelse av riktig utstyr, som maskiner som tar opp fingeravtrykk, bilder, luper og UV-lys.

Politiforum besøkte i november de 30 unge betjentene som gjorde en innsats under asylkrisen i Vestleiren i Finnmark.