De dødes beskyttere

Arbeidet obdusentene gjør er helt avgjørende forrettferdigheten. De døde snakker gjennom kroppens spor.

Publisert Sist oppdatert

Foto | Johnny Thomesen

Hvert år dør det ca. 60.000 mennesker i Danmark. Omtrenthvert tidende dødsfall resulterer i at rettsmedisinere må kobles inn, fordidødsårsaken ikke umiddelbart kan avgjøres.

Obdusentene - rettspatologene - står med beviser på oftevoldelige dødsfall og en stor utfordring i å løse likets gåte og finneforklaringen på dødsfallet ved de 1500 årlige obduksjonene.

- Hver sak er en liten gåte - noen ganger en stor, andreganger en liten intellektuell utfordring. I forbindelse med obduksjonen skal viutarbeide en erklæring. Som leger bruker vi latin i å beskrive skadene sidendet er meget presist og er forståelig på tvers av grensene. Et hematom heterdet samme i Danmark, England og Tyskland. Men i erklæringen - som er en kunstog tar lang tid å lære - skal vi oversette våre lege-iaktakelser til legespråk,forklarer Peter Theilade.

Han er lektor ved Retspatologisk avdeling underRetsmedicinsk Institut ved København Universitet.

Etterforskningens redskap

På Retsmedicinsk Institut i København har fotograf JohnnyThomesen fra Rigspolitiets Kriminaltekniske Center (KTC) fotografert likene ogobduksjonene som bevismateriale til sakene og den videre etterforskningen.

Bildene som Politiforum bringer i dag, er tatt tilbevismappene og ikke til publikum utenfor. Ganske ekstraordinært har fotografen,sammen med Retsmedicinsk Institut og Kriminalteknisk Center gitt oss lov til åvise de tøffe, men også pene bildene for å kunne beskrive og fortelle om envital del av etterforskningen, nemlig obduksjonen.

- Rettspatologens arbeid spiller en avgjørende rolle foretterforskningen, for eksempel ved knivdrap, hvor vi kan fortelle hvilken typeog lengde drapsvåpenet har, eller om man ved et skudd-drap skal lete etterflere våpen og dermed flere gjerningsmenn, sier Peter Theilade.

Til slutt avhenger en domfellelse av at det arbeidet sompatologen begynner på sammen med politiets krimteknikere, som tilkalles hvisdet er mistanke om drap.

Distanse til døden

En rettsmedisinsk obduksjon, som ikke må forveksles med demange titusener sykehusobduksjoner, skjer når det er mistanke eller beviser påen forbrytelse, eller hvis dødsårsaken ikke kan fastslås eller hvor det erpolitimessige årsaker til den særlige obduksjonen.

- Vi har stor medfølelse med de avdødes pårørende og viforsøker å gjennomføre alle obduksjoner fra dag til dag, sånn at vi kanfrigjøre liket til begravelsene. Vi er også de dødes beskyttere: Jeg har blittspurt en rekke ganger i private sammenhengerom arbeid med spesifikke saker. Hver gang har jeg avslått å kommentere. Vi kanikke gjøre det - det er vi som skal beskytte den avdøde, sier Peter Theilade.

Politietskal alltid innhente tillatelse til rettsmedisinsk obduksjon fra de pårørende,og hvis de motsetter seg det, kan avslaget bringes inn for en domstol.

Pårørendekan få informasjon om obduksjonsresultatet hos politiet, embetslegen eller vedmuntlig henvendelse direkte til de ulike rettsmedisinske institutter.

-I forbindelse med obduksjon av avdøde, føler man med de pårørende. Men med etgodt kollegialt nettverk, får man med årene en profesjonell distanse. Selv omman har medfølelse, er man nødt til å kunne legge det fra seg. Det blir vi heltnødt til, for det nytter ikke å ta medarbeidet hjem, sier Peter Theilade.

Rettsmedisinskeobduksjoner utføres på de tre rettsmedisinske instituttene i Danmark;København, Århus og Odense.

Utoverde 1500 rettsmedisinske obduksjonene som foretas årlig, blir det gjort ca. 6500rettsmedisinske liksyn, omkring 1000 personundersøkelser og tett opp mot 16.000blodprøver i forbindelse med promillekjøring.

Flestunge obduseres

Veden rettsmedisinsk obduksjon beskrives bekledningen nøye, og det foretas engrundig utvendig undersøkelse av liket, hvor skader/lesjoner, tatoveringer, arrog andre hudforandringer måles og dokumenteres.

Deinnvendige organer, inklusive hjernen, tas ut og undersøkes, mens vevsprøversendes til mikroskopisk undersøkelse.

Idag utføres det rettsmedisinske obduksjoner i to av hundre dødsfall og detobduseres mest i aldersgruppen mellom 15 og 39 år. I den aldersklassenobduseres hver fjerde.

Scanneretil hjelp

Dettas ofte ut prøver til rettsmedisinsk eller toksikologisk undersøkelse, tilalkoholanalyse, bakteriologisk, biokjemisk og rettsgenetisk undersøkelse.

Iidentifikasjonssaker kan man bruke rettsodontologiske og rettsantropologiskeundersøkelser til å fastslå identiteten til avdøde. I tillegg brukes det ogsåCT- og MR-scanning samt røntgen for å undersøke skadene. Samtligelesjoner, kjennetegn og sykdomsforandringer registreres og beskrives iobduksjonsrapporten, som både politi og embetslegen får.