De beste lot seg teste

Kun én av fem studenter fra Politihøgskolens 1995-kull lot seg teste i et forskningsprosjekt i sommer. Det var sannsynligvis de best trente i kullet.

Publisert Sist oppdatert

– Det er litt synd når en først går inn for å se på dette her, sier Pål Lagestad ved Politihøgskolen i Bodø, som står bak undersøkelsen.

Målet med testingen, var nemlig å finne ut hvordan den fysiske formen hos det aller første PHS-kullet har holdt seg – 16 år etter uteksaminasjonen. 56 politibetjenter over hele landet lot seg i sommer teste i 3000 meter, stille lengde, benkpress og kroppsheving fra bom.

Totalt er det omtrent 200 av 1995-kullet som i dag jobber i etaten, og var aktuelle for testing.

– Hadde dette vært et helt tilfeldig utvalg, kunne det vært greit med 25 prosent utvalg, men alt tyder på at dette ikke er noe representativt utvalg. Det synes som om de aller fleste av de frammøtte er de som er best trent, mener Lagestad.

Ikke så verdifull

Testingen har blitt gjennomført i de enkelte politidistriktene, og det har vært frivillig å møte opp.

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger om at politibetjenter har sagt at de er for dårlig trente til å la seg teste. Sånn sett blir ikke undersøkelsen så verdifull som jeg skulle ønske, sier Lagestad.

– Hvilken verdi har undersøkelsen som den er i dag?

– Den sier noe om at 25 prosent av de som fortsatt jobber i etaten er i rimelig god form. Faktisk er det enkelte som har bedre resultater nå enn da de gikk ut av Politihøgskolen. Dessverre kan den nok ikke si noe om den fysiske formen til politibetjenter generelt.

Mange i Oslo

Litt underhalvparten av de 56 politi-betjentene som har latt seg teste, jobber i Oslo. Der stilte 24 av 40 aktuelle opp, noe som er et bra tall i forskningsøyemed. Også der er formen til de frammøtte god.

– Det en kan si, er at det ser ut til at de som har klart å holde seg i grei form, har møtt opp. Problemet er at vi mest sannsynlig ikke har fanget opp den gruppen som ikke er trent, sier idrettsrådgiver Johan Ludvig Lund i Oslo politidistrikt. Han har vært en av de ansvarlige for testingen i hovedstaden. Parallelt med testingen av 1995-kullet, har det også blitt sendt ut en spørreundersøkelse til 2008-kullet fra PHS om hvor mye de trener.

Der har rundt 200 personer gitt sitt svar, noe som tilsvarer en svarprosent på rundt 60 prosent.

– Dette er nok mer representativt, for det behøver ikke nødvendigvis å være de som faktisk trener, sier Lagestad, som ennå ikke har fått gått inn i resultatene fra spørreundersøkelsen.

Ønsket flere

Resultatene fra testingen og spørreundersøkelsen skal etter planen munne ut i en rapport i løpet av høsten.

– Datainnsamlingen er ferdig, og jeg antar foreløpige resultater vil være klart rundt jul. Jeg tipper jeg også kommer til å skrive en artikkel fra hver undersøkelse, hvor funnene presenteres, sier Lagestad, som takker de som deltok.

– Jeg skulle selvfølgelig ønske det var flere som stilte opp, men dette gir jo et visst bilde, selv om vi skal være forsiktig med å trekke konklusjoner. Men veldig mange er faktisk i god form.

– Så det er ikke alle erfarne politibetjenter som lever på smultringer og kaffe?

– Slettes ikke alle, nei, smiler Lagestad.