Datatilsynet: Ok

Datatilsynet reagerer ikke negativt på at videoen fra politiets videobil blir brukt mot politimannen.

Publisert Sist oppdatert

– Hensikten med videoovervåkingen fra politibilen er å sikre bevis for å kunne etterforske mulige kriminelle handlinger. Politimannen var godt kjent med at videokamera startet – han startet det selv, og han ble dermed utsatt for kontrollen han selv utfører. Dette strider ikke mot formålet med videofilmingen, som var å avdekke mulig kriminalitet, sier førstekonsulent Andreas Hofstad i Datatilsynet.

Informasjonsbehandling etter straffeprosessloven er unntatt fra personopplysningslovens virkeområde.

– Vi mener derfor at dette ikke er et brudd på personopplysingsloven, siden Spesialenheten antas å drive med etterforskning etter reglene i straffeprosessloven, sier Hofstad, og legger til:

– Polititjenestemenn har en spesiell jobbhverdag med tanke på at de etterforsker andre, og deres tjenesteutøvelse skal kunne etterprøves av Spesialenheten. Det er derfor naturlig at politimenn har et svakere vern enn andre arbeidstakere i forbindelse med egen delaktighet i dette arbeidet, sier Hofstad.