Datasystemene rett i bilen

Fremstår nå som en teknologiskspydspiss

Publisert Sist oppdatert

Politiinspektør RoarSkjelbred Larsen hos UP

Med mobilt bredbånd gjennomsystemet Scireduct, får UPs etterretningspatruljer direkte tilgang til sentralepolitisystemer og Indicia ute i bilene.

Utrykningspolitiet fremstår nå som en teknologiskspydspiss i tett samarbeid med Politiets Data- og Materielltjeneste.

Politiinspektør RoarSkjelbred Larsen hos UP viser til en stor økning i både pågripelser og beslaggjort av UP-patruljer på vei første halvår i år sammenlignet med samme tidsromi fjor. UP pågrep i første halvår 559 personer, noe som er 60 prosent overmåltallet, samt at patruljene tok 202 beslag av narkotika, som er 233 prosentover måltallet. Deler av denne økningen tilskriver han at UP gjennom egneetterretningspatruljer nå har tilgang til Indicia, politiets nyeetterretningssystem som henter ut og syr sammen informasjon fra mange avpolitiets 100 forskjellige system der kolossale mengder data om kriminelle erlagret. I tillegg har fokus fra alle mannskapene, og to hundepatruljer mednarkotikahunder, på at kriminalitetsbekjempelse også ertrafikkssikkerhetsarbeid, ført til forbedring av resultatene.

- Nå er vi ikke lenger avhengig av å ringe til deoverbelastede operasjonssentralene, men gjør direkte søk fra egne biler ute påveien. Faktisk så har vi opplevd raske pågripelser fordi at Indicia har gittinformasjon som ikke var tilgjengelig gjennom andre system (agent), sierLarsen.

Fordelene med datatilgang rett ut i bilene er mange,sier Larsen og ramser opp:

Patruljene slipper å være avhengig av overbelastedeoperasjonssentraler for å få informasjon.

Patruljene slipper å kjøre inn til politistasjoner forå hente informasjon på papir.

Ventetid brukes til å undersøke aktuelle opplysninger.Tjenestesettene har derfor et bedre grunnlag for være helt oppdatert. Det girallerede konkrete resultater.

Data ut i bilene gir større effektivitet og erressursbesparende.

- Vi er rett og slett veldig fornøyd med at vi fikkIndicia online på pc-ene ut i bilene. Nå har vi hatt dette knapt ett års tid,og ser at vi får en mer selektiv utvelgelse av bilførere vi kontrollerer. Vijobber etter begrepet «Kriminalitetsbekjempelse er ogsåTrafikksikkerhetsarbeid». Når vi vet at mange av de farlige bilistene erkjenninger av politiet, og at disse kjenningene erfaringsmessig ofte gir godetreff i et trafikksikkerhetsperspektiv, sier Larsen.

Studie

- Vi har gjort en dypereanalyse av 603 personer sompolitiet i fjor anmeldte for ruspåvirket kjøring. Tallene viser at hele 80prosent av disse var tidligere registrert av politiet. 44 prosent varregistrert anmeldt for befatning med narkotika. I tillegg vet vi at mange avdisse har et rusproblem som ikke er forenlig med å ferdes i trafikken.

I samarbeid med forskningsorganisasjonen SINTEF jobbervi nå med en gjerningsmannsprofil for alle dødsulykker i 2004/05. Vi ser at såmange som 36 prosent av gjerningspersoner i dødsulykker var registrert med etforhold i strafferegisteret. Av disse var 12 registrert til å ha vært ibefatning med narkotika. Og 22 prosent var registrert for andre brudd påvegtrafikkloven, sier Larsen, og fortsetter:

- Disse opplysningene bekrefter bare betydningen av åha politidata ut i bilene. Det gir oss helt andre muligheter enn tidligere tilå jobbe effektivt og rasjonelt. Nå ønsker vi oss kjøretøymonterte PC-er, slikat vi slipper å kjøre rundt med PC-en løst på fanget, noen flere utvidelser påprogramtilgang, og at alle patruljer får data ut i bilene, sier Larsenoptimistisk