D#2 forsinker etterforskerne

Det splitter nye IKT-opplegget som politiet er i ferd med å rulle ut i politidistriktene, stjeler tid fra etterforskerne.

Publisert Sist oppdatert

22. juli-etterforskningen setter politiets datasystemer på prøve.

Etterforskningsledelsen har bestemt at de fleste avhør som gjøres i saken skal foregå med opptak av lyd og bilde. Tidligere er avhørssystemet Indico tatt i bruk for å kunne spille av avhørene. Dette systemet har politidistriktene fått tildelt fra Politiets data- og materielltjeneste (PDMT). Men det etablerte avhørssystemet kan ikke brukes i den nye infrastrukturen D#2 som nå står foran en større utrulling i løpet av høsten.

– Det store problemet er at D#2 ikke kommuniserer med Indico. Vi kan derfor ikke spille av DVD-platene direkte når vi skal skrive rapporten fra avhøret, sier etterforsker Trond Stenberg ved Hamar politistasjon.

Før kunne de spille av DVD-platene på PCen på kontoret.

– Nå må vi i stedet laste innholdet av DVD-platene inn på hjemmeområdet vårt, noe som tar cirka halvannen time per DVD, før vi kan spille av opptaket i Indico, fortsetter han.

Hedmark politidistrikt har kjørt pilotdrift i D#2 i en periode.

– Teoretisk sett kan vi bruke Windows media player, men dette er ikke en brukbar løsning. Avspillingen hakker og henger, men verst er det at vi ikke kan bruke hurtigspolingstaster eller pedalsett for å bevege oss frem eller tilbake i avhøret. Vi får heller ikke nøyaktige tidshenvisninger hvis vi bruker Windows media player, sier Stenberg, og fortsetter:

– Når vi spiller av avhøret i Indico får vi helt nøyaktig tidshenvisning, samt at vi har hurtigspolingstaster på pedalsett, noe som er utrolig arbeidsbesparende når vi skal skrive ut avhørene. I Indico kan hver enkelt sette tiden for hvor mange sekunder man ønsker å spole med enkle grep. Det går ikke i Windows-spilleren.

– PDMT er blitt gjort kjent med problemene gjentatte ganger før vi skulle ta i bruk D#2. Flere ganger lovet de at problemene skulle bli løst. Noe de fortsatt ikke er.

– Forskjellen fra før er at vi nå må laste avhøret fra DVDen til hjemmeområdet på serveren, det tar cirka halvannen time per DVD. Deretter kan vi spille det av i Indico player, sier Stenberg.

Manglene i det nye systemet gjør at Hedmark politidistrikt ikke er i stand til å følge Riksadvokatens pålegg om lyd og bildeopptak i sedelighet- og voldssaker.

– Vi klarer ikke å gjøre det fordi vi ikke har tid, sier Stenberg.

22. juli-etterforskningen tar all kapasitet til de få etterforskerne på avdelingen.